Як виникла ідея відзначати Всесвітній день дій за гідну працю?

Традиція відзначати День дій профспілок за гідну працю з’явилася на третьому засіданні генеральної ради Міжнародної організації праці (далі – МОП) в 2007 році. Тоді було затверджено, що Всесвітній день дій за гідну працю буде проводитися щорічно 7 жовтня в країнах, профцентри яких є членами МОП.

Проведення Дня дій стало своєрідною відповіддю профспілок на антисоціальні дії урядів та корпорацій під час фінансово-економічних криз останніх років, вплив яких у багатьох країнах світу відчувається досі.

Незважаючи на протидію профспілок, владні кола і транснаціональні компанії прагнуть долати економічні труднощі, відверто нехтуючи інтересами та правами працівників.

Масове безробіття, особливо серед молоді, зростання бідності робітників та пенсіонерів, збільшення розриву у доходах, непосильний тягар податків і платежів, дискримінація жінок, мігрантів та інших малозахищених верств населення стали постійним і звичним явищем сьогодення.

Поняття гідної праці було розроблено МОП в 1999 році. Міжнародна організація праці визначає поняття «гідна праця» як «продуктивну працю в умовах свободи, справедливості, безпеки і гідності кожного працівника». Під цим мається на увазі дотримання визнаних в міжнародному середовищі норм і принципів у сфері праці, розширення масштабів соціального захисту для всіх працівників, посилення взаємодії державних органів, організацій роботодавців та працівників та соціального діалогу у розв’язанні основних соціально-економічних проблем.

Основою гідної праці є повна і продуктивна зайнятість, здорові умови і справедлива оплата праці працівників.