Як встановити факт перебування у трудових відносинах

На адресу Управління Держпраці у Волинській області надходять звернення від громадян регіону, які працювали без належного оформлення трудових відносин і яким роботодавці не виплатили кошти при звільненні. З моменту звільнення пройшло два місяці, або ж більше.

Посадові особи Управління таким заявникам надають роз’яснення щодо подальших дій.

У таких випадках, якщо з моменту звільнення пройшов певний термін, спори щодо встановлення факту перебування у трудових правовідносинах належать до трудових спорів і розглядаються в порядку, визначеному КЗпП України. Питання встановлення факту перебування у трудових відносинах не входить до компетенції Держпраці.Відповідно до підпункту 1 пункту 13 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295, інспекторам праці забороняється виступати посередниками, арбітрами чи експертами під час розгляду індивідуальних або колективних трудових спорів. Механізм поновлення порушених трудових прав працівників визначений главою XV Кодексу законів про працю України. Ця функція здійснюється комісіями по трудових спорах і судами.

Відповідно до ч.3 ст.24 КЗпП України укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу. У зв’язку з вищевказаним, радимо для встановлення факту перебування Вас у трудових відносинах з відповідним суб’єктом господарювання звернутися до суду із заявою «Про встановлення факту перебування у трудових відносинах» як факту, що має юридичне значення.

Юридичний факт – це передбачена правовою нормою певна конкретна об’єктивна обставина, з настанням якої пов’язані виникнення, зміна або припинення правових відносин. Доказами у справі можуть бути пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів.