Як реформуватимуть систему управління охороною праці? Держпраці розробила проект концепції та план з її реалізації

Держпраці оприлюднила проект розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні та затвердження плану заходів щодо її реалізації»

Проект розпорядження (завантажитирозроблений Держпраці з метою створення національної системи запобігання виробничим ризикам для забезпечення ефективної реалізації права працівників на безпечні та здорові умови праці. Ним затверджено:

  • Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні (завантажити);
  • План заходів щодо реалізації Концепції (завантажити).

Концепція  визначає ключові проблеми існуючої системи управління охороною праці в Україні та основні напрями й шляхи їх розв’язання. Вона є основою для запровадження національної системи безпеки  та гігієни праці, сформованої на принципах запобігання виробничим ризикам   та заохочення до створення безпечних і здорових умов праці.

Реформування існуючої в Україні системи управління охороною праці (СУОП) включає три етапи:

  1. Формування нової національної системи запобігання виробничим ризикам і заохочення БГП в Україні.
  2. Реалізація нової національної системи запобігання виробничим ризикам і заохочення БГП в Україні.
  3. Моніторинг, оцінка і коригувальні заходи.

Період другого етапу реалізації Концепції визначатиметься залежно від результатів, досягнутих на першому етапі, а також розвитку взаємовідносин України з Європейським Союзом, іншими економічно розвиненими країнами світу.

Третій етап має здійснюватися постійно протягом першого та другого етапів реалізації Концепції.

Строк реалізації Концепції – до 2020 року.

Пропозиції та зауваження до проекту розпорядження можна надсилати до 23.06.2018 року за адресою: Державна служба України з питань праці, 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14;  e-mail: dsp@dsp.gov.ua; факс/тел.: (044) 284-39-07.

Джерело інформації: Дебет-Кредит