Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

 

Інформація про субєкта надання адміністративної послуги
1. Місцезнаходження м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, кабінет 14-15.
2. Інформація щодо режиму роботи Понеділок, середа:  08.00 – 16.00

Вівторок:     09.00 – 20.00

Четвер:        09.00-18.00

П’ятниця:    08.00 – 15.00

Субота:        08.00 – 15.00

Неділя:        Вихідний

3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт Тел.: (0332) 777 888; (0332) 777 895;

http:// e-services.volyn.ua

cnap@lutskrada.gov. ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

4. Закони України Закон України «Про дозвільну систему у сфері

господарської діяльності»;

Закон України «Про охорону праці»;

Закон України «Про адміністративні послуги»;

5. Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 922 «Деякі питання набуття права для провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів діяльності за декларативним принципом»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р «Деяки питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

5. Акти центральних органів виконавчої влади Наказ міністерства соціальної політики України від 27.03.2015 №340, «Про затвердження Положення про територіальні органи Державної служби України з питань праці», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.04.2015 за № 438/26883
Умови отримання адміністративної послуги
7. Підстава для отримання адміністративної послуги Подання роботодавцем або уповноваженою ним особою до центру надання адміністративних послуг (далі-ЦНАП) двох примірників Декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки (далі-Декларація) за формою згідно з додатком 8 Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»;

 

8. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, вимоги до них 1. Для реєстрації Декларації на виконання робіт підвищеної небезпеки заявником подаються:

два примірники Декларації щодо видів робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 6 до Порядку;

2. Для реєстрації Декларації на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки заявником подаються:

два примірники Декларації щодо машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 7 до Порядку

 

9. Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Два примірники Декларації подаються роботодавцем особисто 9уповноваженою ним особою) чи надсилаються поштовим відправленням адміністратору ЦНАП, за місцем виконання виконання видів робіт підвищеної небезпеки,

(що зазначені у додатку 6 до Порядку) або за місцем експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (зазначених у додатку 7 до Порядку) не пізніше, ніж за п’ять робочих днів до початку їх виконання.

 

10. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
10.1 Нормативно-правовий акт, на підставі яких стягується плата Відсутній
10.2 Розмір і порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу Не вноситься
11. Строк надання адміністративної послуги Державна реєстрація проводиться протягом п’яти робочих днів з дня отримання Декларації
12. Результат надання адміністративної послуги Реєстрація Декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки (відмітка на бланку декларації)
13. Способи отримання відповіді (результату) Отримується роботодавцем особисто (уповноваженою ними особи) в ЦНАП або надсилається поштовим відправленням.