Інформація про Міжнародну організацію праці

Міжнародна організація праці— спеціалізована установа Ліги Націй, а після Другої світової війни — Організації Об’єднаних націй (ООН), що була заснована у 1919 році урядами різних країн для підтримки міжнародного співробітництва у справі забезпечення миру в усьому світі й зменшення соціальної несправедливості за рахунок поліпшення умов праці. У 20 столітті першочерговими завданнями діяльності Міжнародної організації праці є підтримка демократії і соціального діалогу, боротьба з бідністю і безробіттям, заборона дитячої праці.

В роботі МОП беруть участь представники роботодавців, організацій трудящих та представники урядових структур. У 1946 році МОП стала першою спеціалізованою установою ООН. Сьогодні членами МОП є 185 країн.

МОП приймає різні конвенції і розробляє рекомендації, а також встановлює міжнародні стандарти у сфері праці, зайнятості, професійної підготовки, умов праці, соціального забезпечення, безпеки праці й охорони здоров’я.

Безпосередньо впливають на розв’язання цих проблем широкомасштабні програми досліджень, які здійснює МОП, а також міжнародне технічне співробітництво. Сьогодні першочерговими завданнями діяльності Міжнародної організації праці є підтримка демократії і соціального діалогу, боротьба з бідністю і безробіттям, заборона дитячої праці.

Україною ратифіковані такі конвенції МОП:
1. № 14 «Про щотижневий відпочинок на промислових підприємствах» (1921 рік);
2. № 29 «Про примусову чи обов’язкову працю» (1930 рік);
3. № 47 «Про скорочення робочого часу до сорока годин в тиждень» (1935 рік);
4. № 81 «Про інспекцію праці у промисловості й торгівлі» (1947 рік);
5. № 103 «Про охорону дитинства» (1952 рік);
6. № 105 «Про скасування примусової праці» (1957 рік);
7. № 106 «Про щорічний відпочинок в торгівлі та установах» (1957 рік);
8. № 129 «Про інспекцію праці і сільському господарстві» (1969 рік);
9. № 132 «Про оплачувані відпустки» (1970 рік);
10. № 138 «Про мінімальний вік для прийому на роботу» (1973 рік);
11. № 140 «Про оплачувані учбові відпустки» (1947 рік);
12. № 142 «Про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі людських ресурсів» (1975 рік);
13. № 149 «Про зайнятість та умови праці й життя сестринського персоналу» (1977 рік);
14. № 153 «Про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті» (1979 рік);
15. № 174 «Про запобігання великим промисловим аваріям» (1993 рік);
16. № 176 «Про безпеку та гігієну праці на шахтах» (1995 рік);
17. № 182 «Про заборону та негайні дії щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці (1999 рік)».

МОП активно працює в Україні з початку 90-х років. МОП вже здійснила проекти пов’язані з аналізом стану соціальної політики, кризового стану ринку праці в Україні (1995 рік), розвитком соціального партнерства. Протягом усього часу МОП надавала і продовжує надавати допомогу Урядові в експертній оцінці законопроектів, ознайомленні урядовців, представників профспілок і роботодавців з міжнародними стандартами статистики праці та її національною систематизацією.

Нині МОП спільно з іншими агенціями здійснює в Україні важливі проекти, які пов’язані з розробкою моделі соціального бюджету, ринком праці та професійним навчанням безробітних, розвитком малого та середнього підприємництва, соціального діалогу, трудового законодавства, гендерної рівності у сфері праці, профілактикою ВІЛ-СНІДу на робочих місцях.