Інформація щодо здійснення державного ринкового нагляду

Головний державний інспектор відділу експертної роботи ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Щербяк Аліна Петрівна надає роз’яснення.

Законодавство України про ринковий нагляд має за основу — зміну системи державного нагляду та контролю за нехарчовою продукцією шляхом зближення її з існуючою системою в країнах Європейського Союзу, що сприятиме вільному доступу продукції вітчизняних виробників на світовий ринок, забезпечення високого рівня безпечності продукції для вітчизняних споживачів, добросовісної конкуренції.

Метою здійснення ринкового нагляду є вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів з відповідним інформуванням про це громадськості щодо продукції, яка при її використанні за призначенням або за обґрунтовано передбачуваних умов і при належному встановленні та технічному обслуговуванні становить загрозу суспільним інтересам чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам.

Під дію цього законодавства підпадає уся продукція що перебуває у виробників, імпортерів, розповсюджувачів продукції (суб’єктів господарювання, задіяних у послідовному ланцюгу постачання продукції від виробника до споживача). Усі суб’єкти господарювання зобов’язані вводити в обіг і розповсюджувати тільки безпечну продукцію. Доказом безпечності продукції є її відповідність технічним регламентам, національним стандартам,що гармонізовані з відповідними європейськими стандартами.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1069 «Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд» за Держпраці закріплено такі сфери відповідальності:

— Засоби індивідуального захисту

— Прості посудини високого тиску

— Ліфти і компоненти безпеки для ліфтів

— Знаки безпеки і захисту здоров’я працівників

— Обладнання, що працює під тиском

— Машини та устаткування

— Рухоме обладнання, що працює під тиском

— Канатні дороги для перевезення пасажирів

— Вибухові матеріали промислового призначення

— Обладнання та захисні системи, призначені для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі

Під час здійснення заходів державного ринкового нагляду одне з актуальних питань – шляхи отримання інформації про продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» споживачі (користувачі) мають право звертатися до органів державного ринкового нагляду за захистом порушеного права на безпечність продукції.

Звернення повинні бути оформлені відповідно до ст. 5 Закону України «Про звернення громадян». У зверненні має бути зазначено: назва підприємства (організації), суб’єкта господарювання, його адреса (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина), контактний номер телефону, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано відповідальною особою, заявником (заявниками), із зазначенням дати. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

Ефективним шляхом є повідомлення (звернення) споживачів (користувачів)  про таку продукцію.

На підставі викладеного, у разі наявності підстав вважати, що продукція (під час її споживання чи користування) є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам, у відповідність із статтею 24 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» Управління Держпраці у Волинській області (орган державного ринкового нагляду) проводяться позапланові перевірки характеристик продукції у її розповсюджувачів (постачальників).