Інформуємо про передбачені обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Відповідно до статті 25 Закону України “Про запобігання корупції” передбачені обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, а саме:

  1. Особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється:

1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

  1. Обмеження, передбачені частиною першою цієї статті, не поширюються на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), присяжних.

Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій — http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/245-93-%D0%BF

 Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій — http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0076-93