Інформуємо про роль лікувально-профілактичних закладів в державному ринковому нагляді

Відповідно до Постанови КМУ від 26.12.2011 року № 1400 «Деякі питання захисту права споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції» орган ринкового нагляду у межах сфери відповідальності — Управління Держпраці у Волинській області здійснює моніторинг причин і кількості нещасних випадків та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання (користування) нехарчової продукції.

Моніторинг здійснюється на підставі повідомлень лікувально-профілактичних закладів, до яких звернулися або були доставлені потерпілі в наслідок споживання (користування) нехарчової продукції.

Відповідно до підпункту 2 пункту 6  Постанови КМУ від 22.03.2001 року № 270 «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру» лікувально-профілактичні заклади,  до яких звернулися  або були  доставлені  потерпілі внаслідок нещасних випадків,  протягом доби  надсилають  письмове  повідомлення  за  встановленою  формою (додаток 1):

— про  кожний  нещасний випадок, що стався внаслідок споживання (користування)   нехарчової   продукції  —  до  органу  державного ринкового  нагляду  у відповідній сфері відповідальності.

Сфера відповідальності Управління Держпраці у Волинській області передбачена Постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1069 «Перелік видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд».

До сфери відповідальності Управління віднесена наступна продукція на яку поширюються вимоги відповідних технічних регламентів:

  • Засоби індивідуального захисту
  • Прості посудини високого тиску
  • Ліфти і компоненти безпеки для ліфтів
  • Канатні дороги для перевезення пасажирів
  • Знаки безпеки і захисту здоров’я працівників
  • Обладнання, що працює під тиском
  • Вибухові матеріали промислового призначення
  • Обладнання та захисні системи, призначені для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі
  • Машини та устаткування
  • Пересувне обладнання, що працює під тиском