Конституція України

Закон України “Про державну службу” 

Закон України “Про запобігання корупції”    

Закон України “Про охорону праці”

Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”

Гірничий Закон України

Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”

Закон України  “Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення”

Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” 

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” 

Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” 

Закон України “Про звернення громадян” 

Закон України “Про інформацію” 

Закон України “Про доступ до публічної інформації”

Закон України “Про колективні договори і угоди” 

Закон України “Про відпустки” 

Господарський кодекс України

Цивільний кодекс України

Кодекс законів про працю України

Кодекс  цивільного  захисту  України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Постанова КМУ “Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці”

Постанова КМУ  “Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на  експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки”

Постанова КМУ “Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”

Постанова КМУ “Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру”

Постанова КМУ “Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці”

Постанова КМУ “Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів,  професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право  на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці”

Постанова КМУ “Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення”

Наказ МОН України “Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах”