Перелік об’єктів з масовим перебуванням людей щодо яких Управлінням Держпраці у Волинській області здійснено позапланові заходи державного нагляду (контролю) у сфері охорони праці відповідно до наказу Управління Держпраці у Волинській області від 23.04.2018р. № 81 р

з/п Найменування суб’єкта господарювання (назва об’єкту) Адреса об’єкту Додаток: витяг з Акту про виявлені порушення (сканкопія)
1. Лікувально-профілактичний заклад «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни»,

ліфтове господарство

м. Луцьк, вул.Стефаника, 3-А,

Не освітлені підходи до машинних приміщень ліфтів В-0255, В-0257.

На дверях машинних приміщень ліфтів відсутні написи встановленого зразка.

2. «Володимир — Волинська центральна районна лікарня», ліфтове господарство м. Володимир- Волинський, вул.Павлова,20,

В паспорта ліфтів лікарняного Б5-ГВ реєстр. № В- 0335, В-0170, пасажирських ліфтів ПП-400А реєстр. № В-0220, В-0401 не занесений номер наказу, посада, прізвище, ім’я та по батькові працівників відповідальних за організацію робіт з тех.. обслуговування і ремонту ліфта та за його справний стан.

Не розроблена інструкція для особи відповідальної за організацію безпечної експлуатації ліфтів.

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці господарської служби не відповідає встановленій формі.

Не проведений інструктаж для працівників технічних служб з охорони праці з початку 2018 року.

Приямки ліфтів не захищені від потрапляння в них грунтових вод. Грибок стін приямків.

Підлога машинних приміщень пошкоджена, вибоїни і не відповідає вимогам ПББЕЛ. На стінах машинних приміщень ліфтів грибок. Стіни машинних приміщень не пофарбовані у світлий колір.

Електричні щити станції управління ліфтами в машинних приміщеннях запилені.

3. Приватне підприємство «Реммеблі»,

ліфтове господарство, ескалатори, електрогосподарство

м. Луцьк, просп. Соборності ,43,

Не отримано дозволу органу Держпраці на експлуатацію ліфтів реєстраційний №,№ В-1418, В-1419,В-1420,В-1421,В-1422,В-1423,В-1424, ескалаторів р/н В-0016, В-0017, В-0018,В-0019, В-0020, В-0021, В-0022, В-0023, В-0024. В-0025.

На основних посадочних поверхах ліфтів не вивішені таблички встановленого зразка.

Комісія по перевірці знань з електробезпеки є неправочинною, в зв’язку з відсутністю в її складі уповноваженої найманими працівниками особи з питань охорони праці, чим порушено п. 1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» та п.2.13 розд. IV «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»

На підприємстві не розроблене Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань
охорони праці, чим порушено п. 1
.4 НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці»

На підприємстві не обрана загальними зборами (конференцією) трудового колективу особа, уповноважена з питань охорони праці, чим порушено п. 1.5 НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці»

Інженер з охорони праці Марчук Н.П., як інспектувальна особа не має IV групи з електробезпеки, чим порушено п. 1.3.2 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»

Електромонтерам ремонту та обслуговування електроустаткування Назар М.І., Гринишин С.В., Запара С.І., Ярощук О.П., Юзва В.П., Шнайдер Р.О. не видані посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, чим порушено п. 3.13 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про навчання і перевірки знань з питань охорони праці»

До виконання робіт в електроустановках допущені електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування Стельмащук П.П. та Сасюк М.В. без проведення навчання з питань охорони праці, чим порушено п. 3.16 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про навчання і перевірки знань з питань охорони праці»

До виконання робіт в електроустановках допущені електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування Стельмащук П.П. та Сасюк М.В. без проведення навчання з питань охорони праці, чим порушено п. 3.16 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про навчання і перевірки знань з питань охорони праці»

Інструкція з охорони праці №9п для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування не переглянута в зв’язку набуттям чинності 01.09.2017 року «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», чим порушено п. 2.10 НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві»

Суб’єктом господарювання не подана декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань охорони праці при виконанні робіт на висоті, чим порушено п. 21 та п. 6 дод. 6 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» (Постанова КМУ №1107)

4. «Управління освіти Луцької міської Ради»,

газове господарство

м. Луцьк, вул. Шевченка,1,

Не представлено графік технічних обслуговувань та ремонтів об’єктів системи газопостачання на 2018 рік. Роз. V, п. 3.2. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»

Не проводиться контрольний огляд газового господарства. Роз. V, п. 3. 11. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».

На запірній арматурі не зазначено напрям обертання, на газопроводах не позначено напрям потоку газу Роз. ІV, п. 4.15. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»

Біля установок не вивішені схеми газового обладнання із зазначеними номерами обладнання. ». Роз. V, п. 3.8. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»

Однотипні установки, обладнання, запобіжна і запірна арматура не пронумеровані. ». Роз. V,

п. 3.7. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»

Зовнішні поверхні газопроводів покриті корозією не відповідають ГОСТ 14202-69 та ДСТУ Б В.2.5.-29:2006., Роз.ІV, п. 4.15. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»

Не представлено графік технічних обслуговувань та ремонтів об’єктів системи газопостачання на 2018 рік. Роз. V, п. 3.2. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»

Не ведеться паспорт газового господарства. Роз. V, п. 3. 6. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».

На підприємстві не розроблений план локалізації і ліквідації можливих аварій в системі газопостачання. Роз. V, п. 3.30. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».

Не проводиться контрольний огляд газового господарства. Роз. V, п. 3. 11. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».

5 «Луцька центральна районна лікарня»,

посудини під тиском

Волинська обл., Луцький район,с. Липини, вул. Теремнівська,100.

.

На пристрої для підвіщування вантажопідйомного засобу ліфта В-0282 не зазначена його вантажопідйомність п.6.5.16 НПАО 0.00-1,02-08.

Не закріплені двері до мащинного приміщення ліфта В- 0282 П.6.25. НПАО 0.00-1,02-08.

Відповідальний за експлуатацію посудин що працюють під тиском Салівонов Юрій Данилович не пройшов чергове навчання і перевірку знань з питань охорони праці(Будова та безпечна експлуатація посудин, що працюють під тиском). Типове положення про порядок проведення і перевірки знань з охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05 п.5.1дод.3п.1.1;

У кисневій станції де зберігається резервний запасу балонів з газоподібним медичним киснем, зберігання 60% балонів проводиться без накручених запобіжних ковпаків.

Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.59-87 Розділ 10, п.10.1.40.

Не проводиться гідравлічне випробування на міцність кисне — проводів (тиском, який становить 1,25 робочого, але не менше 0,2 МПа (2кгс/см²).

Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.30-01 Розділ 8, п.8.3.85;8.3.86.

Не проводиться випробування киснепроводів на щільність (азотом або стисненим повітрям, не забрудненим мастилом).

Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.30-01 Розділ 8, п.8.3.87.

В приміщенні де перебувають охоронники відсутня інформація про маршрут руху ,перелік об’єктів. дії в екстремальних ситуаціях.

Положення пр розробку інструкцій з охорони праці (ДНАОП 0,00-4,15-98 Р. 2 п.2.5 п2.7 п2.9.)

6. «Волинська обласна клінічна лікарня»,

ліфтове господарство,

м. Луцьк, просп. Грушевського,21,

Відповідальний за експлуатацію посудин що працюють під тиском Кардаш Іван Петрович не пройшов чергове навчання і перевірку знань з питань охорони праці(Будова та безпечна експлуатація посудин, що працюють під тиском). Типове положення про порядок проведення і перевірки знань з охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05 п.5.1дод.3п.1.1;

У кисневій станції де зберігається резервний запасу балонів з газоподібним медичним киснем, зберігання 60% балонів проводиться без накручених запобіжних ковпаків.

Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.59-87 Розділ 10, п.10.1.40

Не проводиться гідравлічне випробування на міцність кисне — проводів (тиском, який становить 1,25 робочого, але не менше 0,2 МПа (2кгс/см²)

Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.30-01 Розділ 8, п.8.3.85;8.3.86

Не проводиться випробування киснепроводів на щільність (азотом або стисненим повітрям, не забрудненим мастилом).

Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.30-01 Розділ 8, п.8.3.87.

Не продовжений термін дії дозволу органу держпраці на експлуатацію ліфтів В1248, В0048, В1343, В1315,В1186. Постанова КМУ № 1107 від 26 жовтня 2011р зі змінами від 07.02.2018р.

7.

«Нововолинська центральна міська лікарня».

ліфтове господарство,

м. Нововолинськ,

просп. Перемоги,7

Не проведені технічні огляди лікарняних ліфтів ЛБ-0505 (2014 р.) реєстр. № В-1464; ПБ-043 (1982 р.) реєстр. № В-0342, що встановлені в хірургічно-травматологічному корпусі, ліфті лікарняному (1990Р) реєстр. № В-1176, що встановлений в терапевтичному корпусі, ліфті встановленому з провідником, реєстр. № В-0033 (1972 р. ), що встановлений в харчоблоці.

Не отриманий дозвіл на експлуатацію ліфта лікарняного ЛБ-0505 (2014 р.) реєстр. № В-1464;

Порушена періодичність проведення технічного обслуговування та ремонту ліфтів спеціалізованою організацією ТзОВ «Сіван-Плюс» згідно Положення про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні(п.2.5 КД 36.1-001-2000) про що свідчить відсутність записів виконавця робіт в журнали технічного огляду ліфтів.

Прострочений термін чергової атестації особи відповідальної за організацію безпечної експлуатації ліфтів від 07.04.2018 р.

Останнє випробування трубопроводів системи медичного газопостачання проводилось 07.04.2011 р. ПП « Компанія Оксиген АБ»