РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ № 1

28.03.2019                                                                                                   м. Луцьк

 Заслухавши та обговоривши питання «Про підсумки роботи Управління Держпраці у Волинській області за 2018 рік та завдання щодо подальшого вдосконалення наглядової діяльності у сфері дотримання законодавства про працю, зайнятість населення, гігієну праці, охорону праці, державний гірничий нагляд»,

 К О Л Е Г І Я    В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Взяти до відома інформацію першого заступника начальника Управління Ю.Бондарчука та заступника начальника Управління І.Кузьмінського про роботу Управління Держпраці у Волинській області за 2018 рік та завдання щодо подальшого вдосконалення наглядової діяльності у сфері дотримання законодавства про працю, зайнятість населення, гігієну праці, охорону праці, державний гірничий нагляд.
  2. Відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів (С.Мельник):

2.1. Забезпечити здійснення кожним інспектором не менше 8 інспекційних відвідувань та збільшити кількість превентивних заходів.

Термін виконання: постійно

2.2. Протягом 2019 року здійснити мінімум 200 % перевірок підприємств-боржників (не менше 2-х перевірок по кожному підприємству).

Термін виконання: до 01 січня 2020  року

2.3. За підсумками 2019 року провести аналіз роботи інспекторів праці за наступними показниками: кількість здійснених заходів, відсоток виявлених порушень, заходи спрямовані на усунення виявлених порушень, зростання кількості застрахованих осіб, співвідношення кількості виявлених та усунутих порушень.

Термін виконання: до 01 січня 2020 року

2.4. Посилити роботу в частині здійснення державного контролю за додержанням законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Термін виконання: до 30 квітня 2019 року

  1. Першому заступнику начальника Управління Ю.Бондарчуку, відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів (С.Мельник):

3.1. Активізувати роботу з наявними інспекторами праці органів місцевого самоврядування  щодо здійснення ними повноважень з контролю за додержанням законодавства про працю та вживати заходів щодо створення посад інспекторів праці в ОТГ.

Термін виконання: постійно

3.2. Забезпечити залучення до проведення заходів відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів об’єднання роботодавців та профспілкові організації.

                                                                       Термін виконання: постійно

  1. Відділу нагляду в гірничодобувній промисловості, будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв’язку (В.Воробей), відділу нагляду на виробництві, машинобудуванні, енергетиці та на об’єктах підвищеної небезпеки (С.Черепанський), відділу нагляду в АПК та СКС (В.Савенку):

4.1. Наголосити інспекторам з наглядової діяльності на особистій відповідальності за стан охорони праці на піднаглядних об’єктах; проведенні роз’яснювальної, профілактичної роботи та наданні практично-методичної допомоги як одному із головних напрямів діяльності Управління; суворому дотриманні чинного законодавства та затверджених планів при здійсненні своїх повноважень.

4.2.  Щомісяця здійснювати аналіз роботи за місяць по кожному інспектору та звітувати заступнику начальника Управління І.Кузьмінському.

Термін виконання: до 10 числа місяця наступного за звітним

  4.3. Забезпечити  повноту, достовірність та вчасність внесення інформації у систему ІАС ДНК.

Термін виконання: постійно

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ № 2

28.03.2019                                                                                                   м. Луцьк

 Заслухавши та обговоривши питання «Про результати проведеної роботи та забезпечення реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення»,

 К О Л Е Г І Я    В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію про результати проведеної роботи та забезпечення реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення».

  1. Відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів (С.Мельник):

2.1. Посилити контроль за належним оформленням трудових відносин та забезпечити оперативне реагування на кожне повідомлення про факти використання незадекларованої праці.

Термін виконання: до 30 грудня 2019 року

2.2. Посилити взаємодію з Волинським обласним центром зайнятості в частині обміну інформацією, проведення спільних комунікативних заходів, соціальної реклами, надання консультацій з питань праці та зайнятості населення.

Термін виконання: до 01 вересня 2019 року

2.3. Забезпечити здійснення перевірок з питань додержання законодавства про зайнятість населення суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, в тому числі за кордоном, та не подали або порушили порядок подання відомостей про працевлаштованих ними осіб відповідно до Закону України «Про зайнятість населення».

Термін виконання: до 01 липня 2019 року

         2.4. Забезпечити ефективність роботи інспекторів праці в частині детінізації трудових відносин, враховуючи наступні показники:

— кількість проведених інспекційних відвідувань кожним інспектором з питань виявлення незадекларованої праці;

— кількість виявлених неоформлених працівників кожним інспектором;

— кількість легалізованих трудових відносин за результатами проведених превентивних заходів та інформаційно-роз’яснювальної роботи кожним інспектором.

Термін виконання: постійно

2.5. Забезпечити збільшення кількості комплексних заходів з ГУ ДФС у Волинській області, ГУ ПФУ у Волинській області, ГУ НП у Волинській області.

Термін виконання: постійно

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ № 3

28.03.2019                                                                                                   м. Луцьк

 Заслухавши та обговоривши питання «Про стан виробничого травматизму у 2018 році. Причини та обставини настання нещасних випадків зі смертельними наслідками «,

 К О Л Е Г І Я    В И Р І Ш И Л А :

Взяти до відома інформацію про стан виробничого травматизму у 2018 році.

  1. Зосередити роботу на запобіганні виробничого травматизму. Покласти персональну відповідальність за стан виробничого травматизму на піднаглядових суб’єктах господарювання та виробничих об’єктах на інспекторів з наглядової діяльності.
  2. Доручити головному державному інспектору відділу нагляду в АПК та СКС А.Морозу приділити особливу увагу нагляду в галузі деревообробки. Здійснити позаплановий виїзд на ТОВ «Євровуд Україна» для проведення роботи з метою недопущення виробничого травматизму.

Термін виконання: до 30 червня 2019 року