Аналіз професійної захворюваності на Волині за 5 місяців 2018 року

Про професійні захворювання у Волинській області — начальник відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці Світлана Шеремета.

За 5 місяців 2018 року у Волинській області спостерігається ріст професійної захворюванності: зареєстровано 62 випадки хронічного професійного захворювання у 25 працівників, з них одна жінка. За аналогічний період 2017 року – 35 випадків у 18 працівників.

До хронічного професійного захворювання належить захворювання, що виникло після багатократного або тривалого впливу шкідливих виробничих факторів.

Левова частка захворівших- працівники вугільної промисловості, крім того, у 2018 році -1 працівник ливарного виробництва, у 2017 -викладач коледжу.

На першому місці у шахтарів є захворювання органів дихання- пневмоконіоз та хронічний бронхіт – 21 випадок за аналогічний період 2017року – 15, на другому — органів слуху -20 випадків (у 2017році 14 ), на третьому — опорно-рухового апарату – 16 (у 2017році – 8).

Основними обставинами, що супроводжують розвиток професійної патології у вугільній промисловості є застосування недосконалих технологій, машин і механізмів, використання застарілого обладнання та його несправність, неефективність та невикористання засобів захисту працюючими, порушення інструкцій з охорони праці, режимів праці і відпочинку.

Проблемним, на даний час, є виконання вимог нормативних документів по створенню належних умов праці роботодавцями, оскільки не до кінця усвідомлюється важливість збереження здоров’я своїх працівників, а тому фінансування заходів з поліпшення умов праці, а саме, проведення періодичних медичних оглядів працівників зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці здійснюється за залишковим принципом. Так в нашій області підприємствами ВП «Шахта №9 «Нововолинська» та ВП «Шахта «Бужанська» у 2016 -2017 роках, із-за відсутності належного фінансування, не проведені періодичні медичні огляди працівників. Це незважаючи на те, що загальна кон’юнктура професійної захворюваності в області за останні роки, як і раніше, визначається, головним чином, за рахунок міста Нововолинська – вугільна промисловість, де частка випадків профзахворювань складає 96%.

Умови праці обумовлюють зниження адаптаційних можливостей людського організму і можуть призвести до порушень його життєво важливих функцій, зменшити опір до дії як професійних так й інших факторів ризику. Це стало причиною того, що упродовж останніх років спостерігається досить висока питома вага підприємств із значним ризиком формування у працівників професійної патології.

В останні 3 роки дещо змінилась структура професійної захворюваності почали виявляти професійні захворювання не тільки у гірничовидобувній , металургійний галузях, а й у працівників освіти, медицині.

Серед осіб, що мають професійні захворювання близько 90% припадає на чоловіків.

Метою медичних оглядів є:

своєчасне виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників;

забезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;

вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;

розробки індивідуальних та групових лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів працівникам, що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику;

проведення відповідних оздоровчих заходів.

У цьому році фахівцями відділу з питань гігієни праці проведено визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (периодичним) медоглядам на 100 підприємствах області. Підлягало медичним оглядам 4417 чоловік, з них жінок 1118.

Клінікою професійних захворювань ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» направлено до Управління 21 «Повідомлення про професійне захворювання» за формою П-3.

У відповідності до встановленого порядку , проведено розслідування причин виникнення даних професійних захворювань та складено 25 актів розслідування хронічного професійного захворювання за формою П-4.

Пріоритетним напрямком діяльності відділу є здійснення превентивних заходів, а саме проведено роз´яснювальної роботи серед роботодавців, що використовують найману працю. Виступи перед студентською аудиторією. Всього було проведено 68 заходів.