Взаємозв’язок національного законодавства з питань організації експертної діяльності та Директив Європейського Союзу

На таку тему 18-20 січня 2016 року у ДП «Головний навчально-методичний центр» відбудеться семінар-навчання.

Цільова аудиторія семінару: керівники, головні інженери, начальники експертних підрозділів та лабораторій експертних організацій, а також підприємств України.

Під час семінару планується висвітлення таких питань:

— перспективи розвитку експертної діяльності у світлі євро інтеграційних процесів;

— основні вимоги міжнародного стандарту ЕН 17020 щодо діяльності експертних організацій;

— проект змін до законодавства з питань охорони праці, нормативно-правових актів з питань безпечної експлуатації виробничих об’єктів підвищеної небезпеки;

— основні підходи до експертної діяльності та недоліки в проведенні експертного обстеження;

— типові недоліки у складанні висновків експертного обстеження;

-«глобальний підхід» в оцінці відповідності;

— огляд основних проблемних питань нормативно-правового забезпечення експертної діяльності та шляхи їх вирішення;

— загальні вимоги до професійно складеного експертного висновку експертизи стану охорони праці та промислового виробництва суб’єкта господарювання;

— співпраця управлінь та експертно-технічних центрів у формуванні вимог до складання експертних висновків.

Крім того, на прохання керівників експертних організацій з 20 по 22 січня 2016 року буде проведено навчання та перевірку знань з питань охорони праці для керівників, заступників керівників та начальників відділів експертних організацій.

Для участі у заході запрошені представники Держпраці, Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці, експертних організацій та підприємств, розробники відповідних нормативно-правових актів.

Всім учасникам будуть видані відповідні сертифікати.