Вимоги щодо охорони праці робіт на висоті: пам’ятка від Держпраці

Держпраці оприлюднила пам’ятку щодо дотримання роботодавцями вимог з охорони праці робіт на висоті.

До роботи на висоті відносяться всі роботи, при яких виконавець знаходиться на висоті 1,3 м і більше від поверхні землі, підлоги, настилу і на відстані менш двох метрів від кордону перепаду по висоті.

До виконання робіт на  висоті допускаються особи, не молодше 18 років та які пройшли:

 • професійний добір відповідно до Переліку робіт;
 • медичний огляд відповідно до вимог Положення про медичний огляд  працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 31.03.94 р. №45;
 • спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці.

Для створення безпечних умов під час виконання робіт на висоті необхідно:

 1. забезпечити наявність, міцність і стійкість огороджень, риштувань, настилів, драбин тощо;
 2. забезпечити працівників   необхідними засобами захисту та використовувати їх за призначенням;
 3. виконувати у повному обсязі організаційні та технічні заходи, передбачені цими Правилами;
 4. застосовувати технічно справні машини,  механізми і пристрої, укомплектовані необхідною технічною документацією;
 5. забезпечити необхідну освітленість на робочих місцях та безпечні проходи до них;
 6. уживати заходи  щодо  усунення або зменшення впливу шкідливих та/або небезпечних факторів;
 7. ураховувати метеорологічні умови, а також стан здоров’я працівників, які виконують роботи на висоті.

Підготовка робочих місць здійснюється працівниками, які мають право виконання робіт на висоті.

Працівники, які організовують та готують робочі місця, виконують заходи:

 • спорудження риштувань, помостів або інших пристосувань для безпечного виконання робіт на висоті;
 • перевірку справності та наявності документів (записів), що підтверджують своєчасне проведення технічних оглядів, випробувань машин, механізмів, пристосувань і засобів захисту, що використовуються у роботі;
 • створення необхідних умов праці (встановлення освітлювальних приладів, засобів захисту від впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів, заземлення металевих риштувань, наявність і міцність огороджень тощо);
 • перевірки наявності та стану засобів індивідуального та колективного захисту.

Працівники, які виконують роботу на висоті, зобов’язані:

– знати і виконувати вимоги цих Правил, інших нормативно-правових актів та інструкцій з охорони  праці, що стосуються їх робіт чи професій;

– дбати про особисту безпеку, а також про безпеку оточуючих людей під час виконання будь-яких робіт;

– виконувати роботи із застосуванням касок, запобіжних поясів, інших засобів індивідуального та колективного захисту.

Огородження, що встановлюються на робочих місцях, і проходи до них на висоті мають відповідати вимогам ГОСТ 12.4.059-89.

Межі небезпечних зон поблизу частин машин, що рухаються, визначаються відстанню не менше 5 м, якщо немає інших підвищених вимог у документах з експлуатації виробників.

Драбини чи скоби, що використовуються для підіймання або опускання  працівників на робочі місця, розташовані на висоті більше 5 м, мають бути обладнані пристосуваннями для закріплення стропа  запобіжного пояса (канат з уловлювачем та ін.).

Роботи на висоті можуть бути розпочаті тільки після виконання всіх підготовчих робіт і заходів з дозволу відповідального за проведення робіт на висоті.

Підйом і спуск робітників на риштування повинні здійснюватись тільки по драбинам і драбинкам по одній сходинці.

Збирання і розбирання риштувань повинні виконуватись під керівництвом і спостереженням виконавця робіт з дотриманням порядку, передбаченого проектом. Робітники, які беруть участь в збиранні і розбиранні риштувань, повинні бути проінструктовані про засіб і послідовність виконання робіт. Доступ сторонніх людей у зону, де виконуються улаштування або розбирання риштувань і підмостів, повинен бути закритий і встановлено знак, що забороняє вхід у зону. «Вхід (прохід) заборонений»

За інформацією Управління Держпраці у Кіровоградській області та за посиланням Дебет-Кредит