Виправляємо помилки в повідомленні про прийняття на роботу

У повiдомленнi про прийняття на роботу допустили помилку в прiзвищi. Її виявлено пiсля того, як працiвник приступив до роботи. Чи буде порушенням направлення повiдомлення типу «скасовуюче» й одночасно «початкове», якщо датою повiдомлення буде дата пiсля приймання працiвника?

За частиною 3 ст. 24 КЗпП працiвник не може бути допущений до роботи:

Тобто до початку роботи працiвника iнформацiя про його зарахування має бути подана до Державної фiскальної служби або її територiальних органiв.

З урахуванням положень названої статтi було ухвалено постанову КМУ вiд 17.06.2015 р. №413 «Про порядок повiдомлення Державної фiскальної служби та її територiальних органiв про прийняття працiвника на роботу».

Пунктом 2 додатка до цiєї постанови визначено реквiзити, якi дають можливiсть подання уточнюючого повiдомлення в разi допущення помилки роботодавцем або потреби внесення змiн до повiдомлення про прийняття працiвника на роботу, а саме:

— «початкове» — подання iнформацiї про прийняття працiвника на роботу;

— «скасовуюче» — подається в разi допущення помилки роботодавцем та потреби внесення змiн до повiдомлення про прийняття працiвника на роботу.

У разi помилки роботодавцем та потреби внесення змiн до повiдомлення про прийняття працiвника на роботу подається повiдомлення типу «скасовуюче» з помилковими даними й одночасно повiдомлення типу «початкове» з правильними даними.

У разi проведення вiдповiдних дiй порушенням це не вважається.

«Праця i зарплата» №11 (1023), 22 березня 2017 р.