Виявлено 74 порушення з охорони праці у Волинській філії управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз»

Посадові особи управління Держпраці у Волинській області завершили перевірку дотримання законодавства з питань праці у Волинському лінійному виробничому управлінні магістральних газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз».

Комісією було перевірено виконання вимог Законів України «Про охорону праці», «Про трубопровідний транспорт», «Про правовий режим земель охоронних зон  об’єктів  магістральних трубопроводів». Посадові особи управління приділили належну увагу питанням організації та функціонування служби охорони праці, ідентифікації та декларуванню об’єктів підвищеної небезпеки, наявності та виконанню заходів зі створення безпечних і нешкідливих умов праці, проведення інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці, проведення атестації робочих місць за умовами праці. Перевірено стан та технічне оснащення компресорних станцій, стан електроустановок та електрообладнання, технічне обслуговування посудин, що працюють під тиском, вантажопідіймальних машин та механізмів, котельного обладнання, стан газового господарства.

У ході перевірки виявлено 74 порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, а саме: інструктажі з питань охорони праці (крім вступних) реєструються в заведених карточках на кожного працівника; не проведено позачергове навчання робітників  та позаплановий інструктаж у зв’язку з набуттям чинності нових правил безпеки систем газопостачання; не переглянуто положення про газову службу; журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочих місцях відсутні, чим порушено п.6.10 та додаток 6 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Також виявлено 3 порушення вимог додержання законодавства про працю, проведено 7 зупинок експлуатації об’єктів та виконання робіт, до адміністративної відповідальності притягнуто 5 працівників.

За результатами перевірки керівнику Волинського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз»  ПАТ «Укртрансгаз» вручено обов’язкові до виконання акти та приписи.

Фахівці управління запропонували керівництву підприємства розробити заходи щодо усунення виявлених під час всебічної перевірки порушень вимог нормативно-правових актів з промислової безпеки і охорони праці, законодавства про працю та їх причин.