Врегулювання трудових правовідносин з неповнолітніми 

У зв’язку з тим, що незабаром настане літня пора, все більша кількість підлітків замислюється над питаннями, де і яким чином можна заробити гроші (звичайно, кожен прагне відчути себе незалежною та самостійною людиною). Нагадуємо, що перш ніж прийняти неповнолітніх на роботу, корисно було б ознайомитися з низкою положень Кодексу законів про працю України, Законом України «Про відпустки», «Про охорону праці», «Про охорону дитинства», «Про зайнятість населення» та деяких інших нормативно-правових актів, присвячених врегулюванню трудових правовідносин з неповнолітніми.
Не зважаючи на те, що в Україні діє трудове законодавство, в якому чітко обумовлено всі умови працевлаштування неповнолітніх, ратифіковані дві Конвенції міжнародної організації праці № 138 та №182, існує Закон «Про охорону дитинства», передбачена кримінальна відповідальність за експлуатацію дітей, є роботодавці, які порушують трудові права неповнолітніх. Інспекція з питань праці — одна з зацікавлених сторін, що беруть участь у боротьбі з порушеннями законних вимог про працю неповнолітніх, маючи в своєму арсеналі ряд конкретних переваг. Наприклад, знання умов праці та небезпеки, з якими можуть стикатися діти, повноваження щодо доступу до підприємств і організацій та забезпечення виконання закону.
Т
ому, державні інспектори праці, виходячи на перевірки підприємств, приділяють значну увагу цим питанням та надають інформації і консультації щодо ефективних методів дотримання відповідних положень законодавства, а також у забезпеченні впровадження їх у життя.
Сподіваємось, що наступні рекомендації будуть корисними як для дітей при працевлаштуванні, так і для роботодавців для уникнення порушень законодавства про працю неповнолітніх. Згідно з вимогами Кодексу Законів про працю України (КЗпП), неповнолітні працівники в трудових правовідносинах прирівнюються в правах до повнолітніх, а у сфері охорони праці, робочого часу, відпусток і інших умов праці користуються пільгами.
Не допускається використання праці неповнолітніх осіб молодше 16 років. Як виняток, з відома батьків або опікунів можуть бути прийняті на роботу особи, що досягли 15 років, а для виконання легкої роботи у вільний від навчання час — учні, що досягли 14 років. Працю неповнолітніх забороняється використовувати для виконання важких робіт і робіт з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.
Забороняється також притягати осіб молодше за вісімнадцять років до підняття і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми. Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, а також граничні норми підняття і переміщення тяжкості особами молодше за вісімнадцять років затверджуються Міністерством охорони здоров’я України за узгодженням з Державним комітетом України з нагляду за охороною праці.
Усі особи молодше за вісімнадцять років приймаються на роботу тільки після попереднього медичного огляду і надалі, до досягнення 21 року, щорічно підлягають обов’язковому медичному огляду.
Відповідно до законодавства України не допускається використання праці неповнолітніх в нічний час, наднормовий час і у вихідні дні. Також неповнолітнім належить працювати менше, ніж дорослим. Діти у віці до 15 років не мають бути зайняті більше 24 робочих годин в тиждень. Працівники у віці 16-18 років не можуть бути зайняті більше, ніж 36 годин в тиждень.
Оплата праці неповнолітніх працівників при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в тому ж розмірі, що і працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.
Роботодавець може відмовити неповнолітньому в роботі, якщо запропонована робота не відповідає нормам законодавства і може завдати шкоди здоров’ю, моральності або безпеці неповнолітнього працівника.
Роботодавець має право звільнити неповнолітнього працівника, але за законодавством для цього йому знадобиться дістати згоду районної (міської) служби у справах дітей.
Право вимагати дострокового розірвання трудового договору з неповнолітнім надається йому самому, батькам неповнолітнього, усиновлювачам або опікунам, а також державним органам і службовим особам, виконуючим функції спостереження і контролю над дотриманням трудового законодавства, якщо продовження трудового договору несе загрозу здоров’ю неповнолітнього або порушує його права і законні інтереси.
Шановні батьки, потурбуйтесь завчасно про правову захищеність своїх дітей! Пам’ятайте важливі умови: при укладанні трудового договору у письмовій формі (тим більше, що це прямо передбачено у п. 5 ч. 1 ст. 24 КЗпП), в якому були б обумовлені місце роботи, трудова функція, яку має виконувати неповнолітній, розмір та терміни видачі заробітної плати, режим праці та відпочинку, жоден роботодавець не зможе безкарно використати неповнолітню особу (нехай навіть наївну та недосвідчену) як дешеву (чи, взагалі, безкоштовну) робочу силу.
Основною проблемою у використанні дитячої праці та здійснення контролю є нелегальне працевлаштування, через яке більшість неповнолітніх залишаються безправними, а отже, і соціально незахищеними. Таким чином, притягнути за порушення трудового законодавства до відповідальності несумлінних роботодавців можливо, як правило, за умови звернення батьків неповнолітніх або підлітків до державних інспекторів Управління Держпраці у Волинській області за адресою: м. Луцьк,  вул.Кравчука,22в.  Тел. (0332) 71-74-76; 71-74-88; 71-78-72; 71-80-18; 71-82-24

Наталія Ганя, заступник начальника відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Волинській області