Відповідальність суб’єктів господарювання та роботодавців за порушення законодавства про працю та зайнятість населення

Суб’єкти господарювання та роботодавці, за  порушення законодавства про працю та зайнятість населення, несуть відповідальність згідно зі статтею 265 КЗпП України.

Управління звертає увагу,  що штрафи передбачені статтею 265 КЗпП України є окремим видом відповідальності — фінансовою санкцією і не належать до інших видів відповідальності, в тому числі й до адміністративної, а тому КУпАП до процедури накладення та визначення розмірів штрафів в такому випадку не застосовується.

Механізм накладення на суб’єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, передбачених частиною другою статті 265 Кодексу законів про працю України, визначений «Порядком накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509                          в редакції від 16.05.2017 року (далі — Порядок накладення штрафів).

Відповідно до пункту 2 Порядку накладення штрафів, вони накладаються Головою Держпраці, його заступниками, начальниками управлінь і відділів Держпраці та їх заступниками (з питань, що належать до їх компетенції), начальниками територіальних органів Держпраці та їх заступниками, керівниками виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та їх заступниками (далі — уповноважені посадові особи).

Штрафи можуть бути накладені на підставі:

  • рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації;
  • акта про виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, складеного посадовою особою Держпраці чи її територіального органу, виконавчого органу міської ради міста обласного значення та сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади;
  • акта документальної виїзної перевірки ДФС, її територіального органу, в ході якої виявлені порушення законодавства про працю.

Порушення законодавства про працю, за які накладаються штрафи уповноваженими посадовими особами, а також розмір штрафів, визначений абзацами 2-8 частини 2 статті 265 КЗпП України і становить від одного до сто розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

Відповідно до пункту 9 Порядку накладення штрафів, штраф сплачується протягом одного місяця з дня прийняття постанови про його накладення, про що суб’єкт господарювання або роботодавець повідомляють уповноваженій посадовій особі, яка склала постанову про накладення штрафу.

Таким чином, при винесенні постанов про накладення штрафів органи Держпраці не керується положеннями КУпАП, а порушення суб’єктом господарювання або роботодавцем законодавства про працю та зайнятість населення в розумінні статті 265 КЗпП України, не є адміністративним правопорушенням.

З цим пов’язана і процедура судового оскарження постанов про накладення штрафу.

У випадку, якщо суб’єкт господарювання вважає, що накладенням штрафу уповноваженими посадовими особами органів Держпраці згідно зі статтею 265 КЗпП України були порушені його права, свободи або законні інтереси, він вправі оскаржити таке рішення в порядку саме адміністративного судочинства, а не за правилами КУпАП.

Разом з тим Управління інформує, що у відповідності до частити 4 статті 150 КАС України, подання позову, а також відкриття провадження в адміністративній справі не зупиняють дію оскаржуваного рішення суб’єкта владних повноважень, якщо суд не застосував відповідні заходи забезпечення позову.

У відповідності до статті 265 КЗпП України, виконання постанови центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, покладається на органи державної виконавчої служби.

Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.

Юридична служба Управління Держпраці у Волинській області