Держслужба зайнятості буде надавати більше даних Держпраці

Мінсоцполітики підкоригувало порядок взаємодії Держпраці та Держслужби зайнятості.

Мінсоцполітики наказом від 06.03.2019 р. №332 (зареєстрований в Міністерстві юстиції 02.04.2019 р. за №341/33312 внесло зміни до Порядку взаємодії Державної служби України з питань праці та державної служби зайнятості. Тепер він матиме назву Порядок взаємодії Державної служби України з питань праці, виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та державної служби зайнятості.

У Порядку прописано, що органи Державної служби зайнятості надаватимуть територіальним органам Держпраці:

 1. перелік роботодавців, які не виконали протягом звітного року квоту для працевлаштування громадян;
 2. інформацію про роботодавців, які відмовили у працевлаштуванні громадянам, зазначеним у частині першій статті 14 Закону України «Про зайнятість населення»;
 3. перелік суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, які не подали або порушили встановлений порядок подання звіту про працевлаштованих ними осіб;
 4. інформацію про факти отримання допомоги по безробіттю працівниками, які за результатами заходів державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення виявлені як такі, що працюють без укладення трудового договору;
 5. перелік суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, які не подали або порушили встановлений порядок подання звіту про працевлаштованих ними осіб без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів, за два звітні періоди підряд, що передують періоду надання відомостей;
 6. перелік роботодавців, щодо яких відповідно до законодавства у звітному періоді прийнято рішення про відмову в наданні дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства та/або строк дії дозволів яких закінчився або їх скасовано;
 7. перелік роботодавців, які застосовують працю іноземців та осіб без громадянства на різних посадах, щодо яких відповідно до законодавства у звітному періоді отримано дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на кожній посаді та/або строк дії дозволів яких закінчився або їх скасовано;
 8. перелік роботодавців, які застосовують працю іноземних високооплачуваних професіоналів, щодо яких відповідно до законодавства у звітному періоді отримано дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства та/або строк дії дозволів яких закінчився або їх скасовано;
 9. інформацію щодо стягнення в судовому порядку штрафів, передбачених частинами другою, п’ятою, шостою статті 53 Закону України «Про зайнятість населення», за матеріалами, переданими Держпраці;
 10. інформацію щодо ознак порушень законодавства про зайнятість населення, у тому числі зазначених у зверненнях фізичних і юридичних осіб;
 11. інформацію про заплановане масове вивільнення працівників;
 12. перелік роботодавців, які працевлаштували дітей віком до 15 років.

Цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування. Станом на 11.04.2019 р. не опублікований.

Джерело інформації: Дебет-Кредит