Для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв затвердили правила охорони праці

Мінсоцполітики затвердило Правила охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв.

Правила затверджені наказом Мінсоцполітики  від 18.04.2017 р. №635 і встановлюють вимоги до безпечного виконання робіт у технологічних процесах виробництва солоду, пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральних та питних вод.

Поширюються вони на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які здійснюють діяльність, пов’язану з виробництвом солоду, пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральних та питних вод.

Вимоги цих Правил є обов’язковими для виконання роботодавцями та працівниками при виробництві солоду, пива (в тому числі і при експлуатації мініпивоварень з виробництва пива, призначених для барів, ресторанів, кафе і невеликих виробництв), безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральних та питних вод.

Так, для зниження небезпек та ризиків негативного впливу небезпечних та шкідливих факторів на здоров’я та життя працівників на підприємстві роботодавець повинен:

  • забезпечити функціонування системи управління охороною праці відповідно до статті 13 Закону «Про охорону праці»;
  • розробити та запровадити методику(и) ідентифікації небезпек та оцінювання ризиків по всіх ланках виробничих процесів та робочих місць. Зокрема, необхідно визначити можливий негативний вплив небезпечних та шкідливих факторів на працівників, шляхи та методи, якими на підприємстві знижуються ризики їх впливу на працівників до соціально обґрунтованого та економічно досяжного рівня.
  • затверджувати нормативні акти про охорону праці, які діють на підприємстві, відповідно до Порядку №132;
  • розроблювати та затверджувати інструкції з охорони праці;
  • вести журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення робіт з підвищеною небезпекою;
  • розроблювати та затверджувати функціональні обов’язки та права працівників підприємства з організації та забезпечення безпеки праці;
  • забезпечувати проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці працівників підприємства;
  • за рахунок власних коштів забезпечувати попередній (під час прийняття на роботу) і періодичний (протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників;
  • забезпечувати проведення розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно.

Також роботодавець повинен створити на підприємстві службу охорони праці.

Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування, яке заплановане в «Офіційному віснику України» № 47 (16.06.2017).

Джерело інформації: Дебет-Кредит