Додаткова соціальна відпустка на дітей: чи можна використати частинами?

Одинока мати з двома дiтьми має право на додаткову вiдпустку тривалiстю 17 днiв. Чи можна її використати частинами? Консультує Держпраці.

Згiдно зi статтею 79 КЗпП допускається на прохання працiвника подiл щорiчної вiдпустки на частини будь-якої тривалостi за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менш як 14 календарних днiв.

Додаткова вiдпустка працiвникам, якi мають дiтей або повнолiтню дитину — iнвалiда з дитинства пiдгрупи А I групи, передбачена ст. 19 Закону України «Про вiдпустки» i не належить до категорiї щорiчних вiдпусток.

Отже, до такої вiдпустки не можуть застосовуватися норми законодавства, що дозволяють подiл на частини, тому Ви маєте використовувати таку вiдпустку повнiстю.

Джерело інформації: Дебет-Кредит