Дотримання Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці за 9 місяців 2021 року

Проведення атестації робочих місць за умовами праці у відповідності до чинного законодавства  це запорука організації безпечних і здорових умов праці та забезпечення права працівників на пільги та компенсації за роботу з шкідливими і небезпечними умовами.

Посадовими особами відділу з питань експертизи умов праці за 9 місяців поточного року перевірено 113 підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності з питань Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Під час перевірок на 30 підприємствах були виявлені  більше ста порушень вимог нормативно-правових актів з питань проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Зокрема:

— проведена атестація робочих місць за умовами праці не відповідає Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці та методичними рекомендаціями щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці;

— під час укладання трудового договору працівників не інформують під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів та про права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору тощо.

— проведення лабораторних досліджень умов праці  не організовано та за їх підсумками  не забезпечено вжиття заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів;

— на роботах з шкідливими умовами праці працівникам не видається безплатно за встановленими нормами молоко або інші рівноцінні харчові продукти.

У зв’язку з тим, що атестація проводиться атестаційною комісією не рідше ніж один раз на п’ять років, атестаційні комісії підприємств та закладів потребують систематичної методичної допомоги, рекомендацій, навчань та консультацій з питань проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Станом на 01.10.2021 року, фахівці відділу з питань експертизи умов праці, крім планових перевірок, провели 189 превентивних заходів з питань Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, якими було охоплено  3392 працівники.

Також, розглянуті звернення, що надійшли станом на 01 жовтня 2021 року та надано своєчасно відповідь заявникам.

Проведення консультативної роботи шляхом надання роз’яснень та рекомендацій не менш важливо, ніж проведення перевірок. Наше завдання чітке – це відрегулювати відносини між роботодавцем та працівником у галузі реалізації прав на здорові та безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах праці та забезпечити контроль за виконанням заходів, які спрямовані на запобігання впливу на працівника небезпечних виробничих факторів чи середовища, унаслідок яких може бути заподіяна шкода здоров’ю працюючих.

Звертаємо увагу, працівників, які працюють у несприятливих умовах праці, та права яких порушено щодо надання пільг і компенсацій за роботу у шкідливих і важких умовах праці, просимо звертатися до Управління Держпраці у Волинській області, за адресою: м. Луцьк, вулиця Кравчука, 22В.