До уваги суб’єктів господарювання: питання своєчасного проведення ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки

Управління Держпраці у Волинській області доводить до відома суб’єктів господарювання, у власності яких є хоча б один потенційно небезпечний об’єкт, а також тих, хто має розпочати будівництво такого об’єкта.

Відповідно до вимог «Порядку ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки» (далі-Порядок), суб’єкти господарювання зобов’язані організувати проведення їх ідентифікації

Зокрема, підприємствам необхідно скласти повідомлення про результати ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки за формою ОПН-1 (додаток 1 до Порядку) і надіслати його у двотижневий термін до Управління.

Звертаємо увагу керівників підприємств, а також фахівців відповідних служб, що у випадку:

  • зміни умов виробництва, номенклатури небезпечних речовин, або їх кількості;
  • внесення змін до законодавства у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки;
  • будівництва в прилеглих районах нових об’єктів, якщо це впливає на зміст відомостей, наведених у повідомленні про результати  ідентифікації;
  • зміни власника об’єкта;

необхідно провести повторну ідентифікацію об’єктів підвищеної небезпеки у термін, що не перевищує шести місяців.

Водночас наголошуємо, що виключення об’єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки з підстав зменшення сумарної маси небезпечних речовин; ліквідації або виведення з експлуатації (списання з балансу) об’єкта підвищеної небезпеки, здійснюється Управлінням на підставі звернення суб’єкта господарювання.

Необхідно пам’ятати, що суб’єкти господарювання несуть відповідальність за своєчасне, повне і достовірне проведення ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки.

До слова, з 2003 року по 2017 рік, в Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки на Волині зареєстровано 338 об’єктів.