Замість документів дозвільного характеру – декларації: законопроект

Законопроектом №10206 передбачено удосконалення і суттєве розширення застосування декларативного принципу провадження господарської діяльності, внаслідок чого п’ять документів дозвільного характеру замінять деклараціями.

8 квітня 2019 року у Верховній Раді зареєстровано законопроект №10206 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння розвитку бізнесу шляхом оптимізації провадження окремих видів господарської діяльності».

Як зазначено у пояснювальній записці, надмірна кількість документів дозвільного характеру та дозвільних процедур у сфері господарської діяльності значно ускладнює умови ведення бізнесу, збільшує адміністративні витрати суб’єктів господарювання.

З огляду на це, законопроектом передбачено удосконалення і суттєве розширення застосування декларативного принципу провадження господарської діяльності, внаслідок чого 5 документів дозвільного характеру замінюються деклараціями.

Що саме пропонують змінити?

Законопроектом пропонується внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів:

1. Закон «Про захист економічної конкуренції»;

2. Закон «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»:

 • визначити термін “декларація щодо провадження господарської діяльності”;
 • скасувати процедуру реєстрації декларації;
 • поширити застосування декларації на всю сферу провадження господарської діяльності (завдяки чому суб’єкт господарювання зможе підтверджувати не лише наявність відповідної матеріально-технічної бази, але й кваліфікацію персоналу та інші умови відповідності його господарської діяльності вимогам законодавства;
 • визначити загальний базовий порядок подання декларації щодо провадження господарської діяльності та внесення дозвільними органами запису про її отримання до Єдиного державного реєстру.

3Закон  «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»: уточнити відомості про дату надходження декларації щодо провадження господарської діяльності, які вносяться до Єдиного державного реєстру.

4. Земельний кодекс України:

 • замінити дозвіл на зняття та переміщення ґрунтового покриву земельної ділянки на відповідну декларацію;
 • передбачити розроблення і затвердження центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, рекомендацій з належного зняття і переміщення ґрунтового покриву земельних ділянок, збереження і раціонального використання їх родючого шару ґрунту.

5. Закон «Про охорону праці»:

 • замінити дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки пропонується замінити на декларацію відповідності вимогам законодавства з охорони праці.

6. Закон «Про охорону атмосферного повітря»: замінити дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, на декларацію щодо провадження господарської діяльності.

7. Закон «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»: замінити сертифікат суб’єкта оціночної діяльності на декларацію суб’єкта оціночної діяльності.

8. Закон «Про державний контроль за використанням та охороною земель»: скасувати повноваження з видачі дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок – положення цього закону приводяться у відповідність із положеннями законопроекту щодо заміни такого дозволу на декларацію.

9. Закон «Про захист тварин від жорстокого поводження»: замінити дозвіл на утримання диких тварин у неволі на декларацію.

10. Кодекс України про адміністративні правопорушення:

 • встановити адміністративу відповідальність за зняття та перенесення грунтового покриву земельних ділянок без подання декларації (у зв’язку із заміною дозволу на зняття ґрунтового покриву на декларацію), а також збільшити розміри штрафів за такі правопорушення;
 • запровадити адміністративну відповідальність за провадження господарської діяльності без подання декларації щодо провадження господарської діяльності, необхідність подання якої встановлена законом для здійснення певного виду господарської діяльності або дій щодо провадження господарської діяльності, а також за порушення встановлених законодавством строків подання такої декларації та внесення недостовірної та/або не в повному обсязі інформації у таку декларацію.

11. Закон «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»:

 • скасувати дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок (№ 41);
 • скасувати дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (№ 48);
 • скасувати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності (№ 124);
 • скасувати дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях (№ 144).

Очікується, що цей Закон набере чинності через три місяці з дня його опублікування.

Джерело інформації: Дебет-Кредит