Запис про навчання у трудовій книжці

Працівник на момент прийняття на роботу навчається на денному відділенні у ВНЗ. Чи можна після закінчення навчання внести до трудової книжки запис про навчання, якщо туди уже внесено запис про прийняття на роботу? Та як внести до трудової книжки запис про навчання за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями?

Роз’яснення надають посадові особи Управління Держпраці у Волинській області.

Пунктами 2.16-2.19 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту України вiд 29.07.1993 № 58 (далі — Інструкція № 58) визначено правила внесення записів до трудової книжки.

Одним із таких правил є те, що записи про навчання до трудової книжки вносять до того, як туди вноситимуть відомості про прийняття на роботу. Роботодавець за першим місцем роботи окремим рядком із посиланням на дату, номер та найменування відповідних документів вносить до трудової книжки записи про час навчання у ВНЗ (зокрема, час роботи в студентських таборах, на виробничій практиці та при виконанні науково-дослідної госпдоговірної тематики) та про час перебування в аспірантурі й клінічній ординатурі.

До відома! Запис про навчання не потрібно засвідчувати підписом та печаткою роботодавця.

Якщо до початку трудової діяльності особа здобула освіту за кількома освітньо-професійними рівнями (наприклад, бакалавр і магістр або бакалавр і спеціаліст), записи про навчання слід вносити окремо про кожний період навчання.

Із прийняттям Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV (набрав чинності з 01.01.2004) до страхового стажу для призначення пенсії не враховують період навчання у ВНЗ, отже, записи про навчання втратили свою практичну цінність. Проте Інструкція № 58 у цій частині змін не зазнала. Тому до трудової книжки слід вносити запис про навчання.