Зарплата медсестер з 2018 року: рахуємо

Запитання: Галина Степанівна за сумісництвом працює у закладі охорони здоров’я на посаді сестри медичної старшої, має вищу кваліфікаційну категорію та 25 років стажу. Які надбавки та доплати їй мають нарахувати, якщо вона працює із деззасобами?

Відповідь: Сектор звернень громадян та доступу до публічної інформації інформує, що заробітну плату медичних сестер обчислюють згідно з Умовами оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затвердженими наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519 (далі — Умови). Її нараховують залежно від установленого посадового окладу, враховуючи підвищення, доплати та надбавки. Конкретні розміри доплат, надбавок та інших виплат затверджує керівник закладу в межах фонду заробітної плати (п. 1.6 Умов).

Розміри посадових окладів медсестер визначають за тарифними розрядами ЄТС і відображають у тарифікаційному списку залежно від кваліфікаційної категорії. З 1 січня 2018 року розміри тарифних розрядів, відповідно до яких встановлюють посадові оклади медичних сестер поліклінік, з дієтичного харчування, з лікувальної фізкультури, з масажу, зі стоматології, з фізіотерапії* та інших (пп. 2.2.8 Умов), становлять: Єдині кваліфікаційні вимоги до осіб, що обіймають вказані посади, визначені у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров’я, затвердженому наказом МОЗ від 29.03.2002 № 117.

Кваліфікаційна категорія   Тарифний розряд (за ЄТС)            Розмір посадового окладу, грн

Вища                                                       Дев’ятий                                                3048

Перша                                                     Восьмий                                                 2890

Друга                                                       Сьомий                                                  2713

Без категорії                                           Шостий                                                  2555

 

Старшим медичним сестрам посадові оклади визначають залежно від тарифних розрядів посад фахівців відповідної кваліфікації, враховуючи підвищення на 10% (пп. 2.2.10 Умов).

Усім працівникам, які використовують дезінфекційні засоби, встановлюють доплату у розмірі 10% посадового окладу (пп. 3.4.7 Умов). Робота із дезінфекційними засобами має бути обумовлена в посадовій інструкції кожного медпрацівника.

Конкретний перелік посад працівників, яким встановлюють доплату за деззасоби, затверджують у колективному договорі. Надбавку за вислугу років встановлюють залежно від стажу медичної роботи і виплачують як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом (п. 2 Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2009 № 1418).

Медичній сестрі, про яку йдеться у запитанні, до розміру заробітної плати обов’язково зараховують:

  • підвищення за старшинство — 10%;
  • надбавку за вислугу років — 30%;
  • доплату за роботу із деззасобами — 10%.

Візьмемо до уваги, що за підсумками атестації медична сестра має вищу кваліфікаційну категорію, якій відповідає дев’ятий тарифний розряд за ЄТС. Розмір посадового окладу для дев’ятого тарифного розряду з 01.01.2018 становить 3048 грн. Від цієї суми розраховуютьпідвищення за старшинство. Тобто у нашому випадку — 304 грн 80 коп. (3048 грн × 10%).

Разом із підвищенням за старшинство посадовий оклад старшої медсестри становитиме 3352 грн 80 коп. Від цієї суми розраховують решту доплат і надбавок, а саме:

  • надбавка за вислугу років — 1005 грн 84 коп. (3352 грн 80 коп. × 30%);
  • доплата за деззасоби — 335 грн 28 коп. (3352 грн 80 коп. × 10%).

Отже, заробітну плату старшій медсестрі, про яку йдеться у запитанні, розраховують за формулою, наведеною на Схемі 1.

Схема 1

Формула розрахунку заробітної плати медсестри:

ЗАРОБІТНА ПЛАТА= ПОСАДОВИЙ ОКЛАД+ПІДВИЩЕННЯ ЗА СТАРШИНСТВО+

НАДБАВКА ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ+ДОПЛАТА ЗА ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ

Якщо порахувати заробітну плату за цією формулою, тобто з усіма підвищеннями, доплатами і надбавками, то вона становитиме:

3048 грн + 304 грн 80 коп. +1005 грн 84 коп. + 335 грн 28 коп. = 4693 грн 92 коп.

Так само розраховують і заробітну плату за сумісництво. Різниця лише в тому, що посадовий оклад медсестер, які працюють за сумісництвом, становить половину звичайного посадового окладу. Тобто для старшої медсестри, яка має вищу кваліфікаційну категорію, — 1524 грн. Відповідно підвищення за старшинство становитиме 152 грн 40 коп., надбавка за вислугу років — 502 грн 92 коп., а доплата за деззасоби — 167 грн 64 коп.

Отже, порахувавши за формулою (схема 1) заробітну плату старшої медсестри за сумісництво, маємо такі цифри:

1524 грн + 152 грн 40 коп. + 502 грн 92 коп. + 167 грн 64 коп. = 2346 грн 96 коп.

З 1 січня 2018 року розмір посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників бюджетної сфери, до якої належать медичні сестри державних і комунальних закладів охорони здоров’я, розраховують, враховуючи базовий посадовий оклад, який відповідає прожитковому мінімуму працездатної особи на початок календарного року — 1762 грн.

Джерело інформації: https://emedsestra.mcfr.ua/article.aspx?aid=622718