Консультації в телефонному режимі продовжуються

В зв’ язку з тим, що з 17 березня 2020 року запроваджено карантин та обмежено вільний доступ громадян, представників підприємств, установ та організацій до приміщення Управління.Держпраці у Волинській області, громадяни та представники підприємств користуються консультаціями в телефонному режимі.

Зокрема, Валентина Воробей – начальник відділу з питань експертизи умов праці, по підсумках консультацій в телефонному режимі, звертає увагу роботодавців, що надання пільг і компенсацій надаються для працівників, які працюють в шкідливих і важких умовах праці за фактично відпрацьований час в цих умовах.

Як компенсацію за роботу в шкідливих та важких умовах праці наймані працівники мають гарантії від держави, закріплені законодавчими актами.

Відповідно до чинного законодавства:

– згідно 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» право на пенсії за віком на пільгових умовах призначаються працівникам, зайнятим повний робочий день (не менше 80% робочого дня) на роботах із особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці та із шкідливими і важкими умовами праці, за Списками № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 461 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах», що має бути підтверджено результатами атестації робочих місць;

– щорічна додаткової відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, передбачена статтею 7 Закону України «Про відпустки», надається за Списком виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» від 17.11.1997 № 1290 (зі змінами).

– відповідно до статті 100 Кодексу законів про працю України працівникам, які працюють на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, встановлюється підвищена оплата праці, що регулюється Порядком, затвердженим постановою  Державного Комітету СРСР праці і соціальних питань та Секретаріату Всесоюзної Центральної Ради професійних спілок від 03.10.1986 № 387/22-78 «Про затвердження Типового положення про оцінку умов праці на робочих місцях і порядку застосування галузевих переліків робіт, за якими можуть установлюватися доплати робітникам за умови праці». Перелік робіт із важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці, на яких встановлюється підвищена оплата праці, затверджено постановами КМУ від 12.07.2005 р. № 576 від 02.04.2009 р. № 307 лише для сфери будівництва та з виробництва літальних апаратів.

– скорочена тривалість робочого тижня встановлюється працівникам, які працюють в шкідливих умовах праці, передбачених в Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року № 163 і за результатами атестації робочих місць;

– згідно зі статтею 166 Кодексу законів про працю України право на безоплатне отримання молока або рівноцінних харчових продуктів за встановленими нормами мають працівники, зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці. Молоко надається у разі перевищення гранично допустимих концентрацій хімічних речовин на робочому місці  тощо.

Відповідно до ч.3 ст.7 Закону України «Про охорону праці», роботодавець може за свої кошти додатково встановлювати за колективним договором (угодою, трудовим договором) працівникові пільги і компенсації, не передбачені законодавством .