Критерії для визначення періодичності проведення планових перевірок розроблятимуться за новою методикою

Уряд уніфікував розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових перевірок, а також форми актів, що складаються за результатами проведення планових та позапланових перевірок.

Кабмін постановою від 24.05.2017 р. № 362  вніс зміни до:

1) Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Зазначено, що у разі коли органами, уповноваженими здійснювати державний нагляд (контроль), є місцеві держадміністрації та/або органи місцевого самоврядування, у відповідних сферах критерії розробляються центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах.

До проекту критеріїв додаватиметься інформація про кількість суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю), у відсотках щодо кожного з трьох ступенів ризику (високого, середнього, незначного).

Уточнено, що  критерії розробляються на підставі результатів аналізу якісних та кількісних показників (характеристик) діяльності суб’єктів господарювання, зокрема, з урахуванням:

  • статистичних даних про настання негативних наслідків від провадження діяльності суб’єктів господарювання, оцінки ступеня небезпеки господарської діяльності, порушення вимог законодавства;
  • виду та сфери діяльності суб’єктів господарювання, виду та обсягу випуску продукції, виконаних робіт, наданих послуг;
  • результатів попередніх перевірок, наявності порушень у попередній діяльності суб’єктів господарювання (крім новостворених).

Залежно від ступеня ризику встановлюється періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Планові заходи державного нагляду (контролю) проводяться з такою періодичністю:

  • для суб’єктів господарювання, що віднесені до високого ступеня ризику, — не частіше одного разу на 2 роки (раніше було — раз на рік);
  • для суб’єктів господарювання, що віднесені до середнього ступеня ризику, — не частіше одного разу на 3 роки;
  • для суб’єктів господарювання, що віднесені до незначного ступеня ризику, — не частіше одного разу на 5 років.

2) Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

Змінами уточнено, що у разі коли органами, уповноваженими здійснювати державний нагляд (контроль), є місцеві держадміністрації та/або органи місцевого самоврядування, у відповідних сферах уніфіковані форми актів перевірок затверджуються центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах.

Уніфікована форма акта перевірки повинна містити вичерпний перелік питань щодо проведення заходу, залежно від ступеня ризику.

До переліку питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю) повинні бути включені, зокрема, питання щодо дотримання вимог Закону №877 стосовно:

  • пред’явлення керівнику суб’єкта господарювання — юрособи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі (ФОП або уповноваженій ним особі) посвідчення (направлення) та службового посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), і надання суб’єкту господарювання копії посвідчення (направлення);
  • внесення запису про проведення заходу перед його початком до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу у суб’єкта господарювання).

Крім того, у додатку до Методики «Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)» у заголовку уточнено, що він є вичерпним.

Джерело інформації: Дебет-Кредит