Мінсоцполітики про утворення назви посад з використанням уточнюючих слів

Чи може бути введено до штатного розпису установи назву посади «фахівець з питань запобігання та виявлення корупції», яку утворено від назви посади «фахівець» з використанням уточнюючих слів?

Система професійної класифікації України визначається Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327(далі — Класифікатор).

Усі професійні назви робіт (посад, професій), які містяться в Класифікаторі, систематизовані за кодами та згруповані в професійні групи залежно від характеру та складності виконуваних робіт, кваліфікації (рівня освіти, спеціалізації) та відповідальності.

Найменування посад (професій), які передбачається використовувати у штатному розписі підприємств, установ та організацій, визначаються згідно з Класифікатором.

Це також зазначено п. 2.14 Інструкції №58, зокрема, записи в трудову книжку про назву роботи, професії (посади), на яку прийнято працівника, виконуються відповідно до професійних назв робіт, зазначених у Класифікаторі.

Також нормами Класифікатора передбачено правила розширення (уточнення) назв посад (професій).

Відповідно до примітки 2 (додаток В до Класифікатора) назви посад (професій) можуть бути розширені за потреби користувача для внутрішнього використання термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо іншого не передбачено у Класифікаторі чи відповідних нормативно-правових актах.

Водночас у Класифікаторі вже містяться назви посад «професіонал з антикорупційної діяльності» та «уповноважений з антикорупційної діяльності» з кодом 2414.2. які належать до розділу Класифікатора «Професіонали».

Таким чином, назва посади «фахівець» (код 3439, розділ «Фахівці») не може бути розширена відповідно до зазначеної примітки, оскільки вже існують назви посад антикорупційного спрямування.

Головний спеціаліст, Тетяна Косухіна

«Праця і зарплата» №33 (1045), 06 вересня 2017 р.

Джерело інформації: Дебет-Кредит