Надано роз’яснення головним лікарям лікувально-профілактичних закладів

Начальник відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Волинській області Світлана Шеремета надає роз’яснення головним лікарям лікувально-профілактичних закладів щодо повноважень Державної служби України з питань праці.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 року №442 « Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» в результаті реорганізації шляхом злиття Державної інспекції з питань праці, державної служби з гірничого нагляду та промислової безпеки утворено Державну службу України з питань праці (далі- Держпраці), на яку покладено функції з реалізації державної політики у сфері гігієни праці та здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників.

   Згідно з Положенням про Державну службу України з питань праці, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 року № 96, до основних повноважень Держпраці, зокрема, належать:

-здійснення державного нагляду (контролю) у сфері гігієни праці, у тому числі нагляду (контролю) за факторами виробничого середовища та виробничих операцій, наявність яких може шкодити здоров′ю працівників (підпункт 15 пункту4);

-забезпечення складання санітарно-гігієнічних характеристик умов праці для подальшого визначення зв’язку захворювання з умовами праці (підпункт 25 пункту 4);

-проведення розслідувань обставин і причин виникнення гострих, хронічних професійних захворювань та отруєнь (підпункт 27 пункту

-здійснює державний нагляд (контроль) за наявністю обов’язкових медичних оглядів працівників;

У відповідності до п.12 «Порядку здійснення заходів, пов′язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 року № 1074, орган виконавчої влади, утворений в результаті реорганізації, здійснює повноваження та виконує функції у визначених Кабінетом Міністрів України сферах компетенції з дня набрання чинності актом Кабінету Міністрів України щодо можливості забезпечення здійснення таким органом повноважень і виконання функцій органу виконавчої влади, що припиняється.

  Розпорядженням Кабінету Міністрів України  № 88-р від 11.02.2016 року   визначено  можливість забезпечення здійснення   покладених  на Державну службу з питань праці  функцій з реалізації державної політики у сфері гігієни праці та здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників.

До приведення нормативно-правових актів з гігієни праці у відповідність до чинного законодавства органи Держпраці при здійсненні державного нагляду (контролю) у цій сфері мають керуватися в межах компетенції чинними законами України та нормативно-правовими актами з питань гігієни праці.

Реалізація державної політики у сфері гігієни праці та здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників на території області  покладена на Управління Держпраці у Волинській області.