На базі Головного навчально-методичного центру Держпраці відбудеться семінар

З метою підвищення ефективності навчання з питань охорони праці, як одного із факторів запобігання виробничому травматизму, ДП «ГНМЦ» 16-18 серпня 2016 року проводить семінар на тему «Сучасні вимоги до організації навчання та перевірки знань з питань охорони працівників на підприємстві та у навчальному закладі».

Цільова аудиторія: керівники, фахівці та методисти суб’єктів господарювання, які здійснюють навчання з питань охорони праці.

Мета семінару – надання методичної допомоги працівникам підприємств та навчальних закладів щодо осучаснення проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Основна увага буде приділена питанням адаптації національного законодавства з питань охорони праці до законодавства ЄС, організації спеціального навчання з охорони праці та методології проведення навчання з питань охорони праці.

Додаткову інформацію щодо проведення семінару можна знайти на сайті ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» (www.gnmc.kiev.ua).