На базі Головного навчально-методичного центру Держпраці відбудеться семінар

З метою сприяння втіленню сучасних підходів до формування системи охорони  праці на підприємствах України ДП «ГНМЦ» планує  проведення навчання посадових осіб, спеціалістів служб охорони праці в період  з 05 по 09 грудня 2016 р.

Цільова аудиторія: керівники та фахівці підприємств, спеціалісти служб охорони праці підприємств.

Основна мета навчання – надання інформаційно-методичної та практичної допомоги посадовим особам та працівникам підприємств з питань охорони праці, організації і ефективного функціонування на підприємстві служби охорони праці.

У рамках навчання передбачається проведення практичних занять, тренінгів щодо формування навичок організації та забезпечення ефективної діяльності служби охорони праці на підприємстві, формування  навичок оцінки ризиків на робочому місці, ведення необхідної документації, планування основних заходів з охорони праці, оформлення нещасних випадків, організації та проведення інструктажів, спеціального навчання, стажування тощо.

До проведення занять будуть залучатись досвідчені фахівці Держпраці,  Мінекономрозвитку України, ДУ  “Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці”, інших наукових та навчальних установ, міжнародні експерти, науковці. Під час навчання  своїм досвідом щодо організації роботи з охорони праці, оцінки ризиків на робочому місці  поділяться представники  провідних підприємств України. В рамках навчання передбачається ознайомлення слухачів із досвідом роботи кращих підприємств  м. Києва.

За результатами навчання учасники отримають усі матеріали навчальних занять, а також документ про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

Додаткову інформацію щодо проведення семінару можна знайти на офіційному веб-сайті ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці».