Окрема увага безпечному виконанню осінньо-польових робіт

Управління Держпраці у Волинській області звертається до керівників та працівників сільськогосподарських підприємств регіону звернути особливу увагу на безпечне виконання осінньо-польових робіт.

Наголошуємо на необхідності розробити та впровадити заходи щодо профілактики виробничого травматизму, посилити контроль за станом охорони праці  та трудовою дисципліною на виробництві, забезпечити дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці.

Повинно бути чітке визначення функцій, обов’язків, відповідальності інженерно-технічних працівників та обслуговуючого персоналу щодо експлуатації, ремонту, обслуговування сільськогосподарських машин, механізмів та устаткування.

Також акцентуємо увагу на посиленні контролю та проведенням медичних оглядів працівників певних категорій. Обов’язково проводити щорічне навчання з питань охорони праці для посадових осіб та працівників підприємств.

Варто пам’ятати про забезпечення працівників, відповідно до вимог законодавства,  спецодягом, засобами індивідуального захисту, мийними засобами.