Оприлюднено проект нового Закону України «Про колективні договори і колективні угоди»

Спеціалісти управління Держпраці у Волинській області надають роз’яснення щодо проекту нового Закону України «Про колективні договори і колективні угоди».

З метою реформування законодавства з питань колективно-договірних відносин Міністерством соціальної політики України розроблено і оприлюднено законопроект «Про колективні договори і колективні угоди».

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроекту, необхідність прийняття закону обумовлено недосконалістю чинного законодавства з питань колективно-договірного регулювання трудових і соціально-економічних відносин працівників і роботодавців, їх представників.

Законопроектом передбачено обмеження строку дії колективних договорів та угод, строку переговорів, надано можливість призупинення дії колективних договорів та угод, забезпечено право фізичних осіб, які використовують найману праці, укладати колективний договір.

Також встановлено обов’язок роботодавця інформувати працівників про колективний договір та колективні угоди, що на нього поширюються, внесення змін і доповнень до зазначеного колективного договору, угоди, а також встановлено строк дії умов колективного договору у разі реорганізації, зміни власника юридичної особи (відокремленого структурного підрозділу юридичної особи), припинення діяльності первинної профспілкової організації.

До того ж, законопроектом вводиться:

— новий вид колективних угод – підгалузеві, у переговорах з укладення яких можуть брати участь нерепрезентативні  всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців, господарські об’єднання та громадські організації (їх об’єднання), що, представляють інтереси роботодавців певного виду або кількох видів економічної діяльності;

— нова форма здійснення соціального діалогу – укладення соціальних пактів, які міститимуть домовленості сторін, у тому числі на національному і територіальному рівнях соціального діалогу.

На думку Мінсоцполітики, соціальні пакти з окремих питань дозволять ефективно вирішувати першочергові завдання соціально-економічної сфери.

На відміну від переобтяженої положеннями генеральної колективної угоди, процес укладення якої на національному рівні соціального діалогу є доволі тривалим, що зокрема підтверджується ситуацією із колективними переговорами 2012-2015 років, соціальний пакт орієнтований на вирішення конкретного завдання, що дозволить сторонам діалогу у більш короткі строки досягти взаємоприйнятних домовленостей.