Оприлюднено проєкт Методичних рекомендацій щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці

Державна служба України  з питань праці розмістила на своєму сайті  ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту Методичних рекомендацій щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці 15 березня 2021.
Методичні рекомендації щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці розроблено відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442 (зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 р. № 741) «Про затвердження Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці».
Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.
Основна мета атестації полягає у врегулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові та безпечні умови праці.
Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту акта приймаються за адресою:
Державна служба України з питань праці, 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14; e-mail: dsp@dsp.gov.ua; факс/тел.: (044) 289-71-49.
Проект акта оприлюднений шляхом розміщення на офіційному вебсайті Держпраці: www. dsp.gov.ua (розділ “Діяльність” → підрозділ “Регуляторна діяльність”, розділ “Громадянам” → підрозділ “Консультації з громадськістю”).