Організація безпечної експлуатації обладнання (посудин), що працює під тиском на виробництві

Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, були затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 5 березня 2018 р. № 333.

Вони поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та організаційно-правових форм, що займаються монтажем, демонтажем, експлуатацією (використання за призначенням, технічне обслуговування, ремонт), модифікацією (реконструкція чи модернізація), перевіркою технічного стану (технічний огляд, експертне обстеження) обладнання, що працює під тиском вище 0,5 бар і є обов’язковими для виконання всіма працівниками суб’єкта господарювання.

Загальні обов’язки роботодавця
Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників встановлюють вимоги щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці шляхом належного облаштування робочих місць і виробничих, санітарно-побутових та інших приміщень на підприємстві (в установі чи організації), безпечного використання працівниками засобів праці, забезпечення навчання працівників і залучення їх до вирішення питань охорони праці, регулювання взаємовідносин з охорони праці між підприємствами у випадку залучення до виконання робіт працівників інших підприємств (організацій).

У статті «Організація безпечної експлуатації обладнання (посудин), що працює під тиском на виробництві» читайте докладніше:
1. Вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
2. Організація безпечної експлуатації та ремонту обладнання (посудин) під тиском
3.Технічний огляд, аварійна зупинка та пуск у роботу.

Роботодавець зобов’язаний вжити необхідних заходів, щоб виробниче обладнання, яке використовується працівниками, було відповідним до виконуваної роботи, або належним чином пристосованим для виконання роботи та не становило загрози їхньому життю або здоров’ю. А облаштування всіх робочих зон має проводитись з урахуванням згідно з вимогами Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII.

Рівень пожежної безпеки робочих зон, приміщень та інженерного устаткування має відповідати вимогам Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 № 1417 (НАПБ А.01.001-2014), та інших нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

Під час вибору виробничого обладнання роботодавець зобов’язаний врахувати конкретні умови праці, ризики щодо безпеки, здоров’я та життя працівників, наявні на робочих місцях, та будь-які додаткові ризики, пов’язані з використанням цього виробничого обладнання.

Виробниче обладнання, що надається працівнику та використовується ним, має бути технічно справним і бути відповідним до:
• вимог технічних документів, якщо виробниче обладнання виготовлене після набуття дати чинності такими технічними регламентами;
• мінімальних вимог безпеки, а також нормативно-правових актів з охорони праці, якщо виробниче обладнання виготовлене до дати набуття чинності певними технічними регламентами, дія яких поширюється на таке виробниче обладнання, або технічні регламенти щодо виробничого обладнання відсутні.

Роботодавець зобов’язаний:
• вживати всіх необхідних заходів щодо утримання обладнання протягом строку його експлуатації шляхом належного технічного обслуговування відповідно до вимог технічних документів щодо його експлуатації;
• здійснювати моніторинг, оцінку, технічного стану обладнання та устаткування підвищеної небезпеки (первинний, періодичний, позачерговий технічні огляди, експертне обстеження) та нагляд за їх безпечною експлуатацією відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони та гігієни праці;
• надати працівникам всі потрібні технічні документи та нормативно-правові акти з охорони праці щодо експлуатації обладнання, що використовується в роботі та, за потреби, проводити консультування працівників з питань охорони праці і т. ін.

Джерело інформації: Охорона праці і пожежна безпека