Організація роботи інженера з охорони праці на початковому етапі роботи — тема семінар-навчання

ДП «ГНМЦ» 20 червня 2018 року надає інформаційно-консультативні послуги у формі семінару-навчання на тему «Організація роботи інженера з охорони праці на початковому етапі роботи».

Цільова аудиторія — інженери з охорони праці або посадові особи, яких призначено відповідальними за охорону праці, що почали свою роботу, а також такі з них, що бажають підвищити свою кваліфікацію.

Під час семінару-навчання  основну увагу буде приділено питанням:

  • створення на підприємстві служби охорони праці;
  • обов’язки інженера з охорони праці згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників;
  • впровадження системи управління охороною праці на підприємстві, роль роботодавця і посадових осіб у її реалізації;
  • здійснення організаційних заходів з охорони праці та взаємодія з громадськими організаціями;
  • роль інженера з охорони праці у виконанні основних напрямків здійснення роботодавцем заходів з охорони праці.

На семінарі-навчанні будуть висвітлені основні вимоги законодавчих та нормативно-правових актів щодо основних напрямків здійснення роботодавцем заходів у сфері безпеки і гігієни праці, їх фінансування з метою надійного забезпечення виконання цілей і стратегії діяльності підприємства і виконання його виробничих і соціально-економічних планів.

Участь у семінарі-навчанні дозволить інженерам з охорони праці або посадовим особам, яких призначено відповідальними за охорону праці, що почали свою роботу більш детально визначитись з їх місцем і роллю у здійсненні роботодавцем основних заходів у цій сфері та налагодженні статистичної звітності з питань виробничого травматизму і умов праці.

Всі учасники отримають матеріали семінару-навчання та відповідні сертифікати.

Детальніше на сайті Державного підприємства «Головний навчально-методичний центр»