Основні причини виникнення нещасних випадків на виробництві — організаційні

Серед причин виникнення нещасних випадків під час виконання трудових обов’язків левову частку посідають організаційні – 78%. Друге місце – психофізіологічні – 12%. І 10% становлять технічні причини.

Також слід виділити основні причини травмування працівників, які мають найвищу питому вагу серед причин виникнення травмонебезпечних ситуацій і призводять до травмування працівників, або їх загибелі: порушення трудової та виробничої дисципліни; порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів; травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб; незадовільний технічний стан; порушення правил безпеки руху.

Головною організаційною причиною є порушення трудової і виробничої дисципліни. Її показник є найбільшим і саме вона призводить до травмування найбільшої кількості працівників, в тому числі до найбільшої кількості смертельних випадків.

Основною психофізіологічною причиною є травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб. І серед технічних причин переважає незадовільний технічний стан.

Головною причиною травмування працівників є недостатня якість виконання своїх обов’язків посадовими особами на підприємствах, організаціях чи установах, або ж взагалі їхня бездіяльність. Вона виражається в грубому і систематичному невиконанні ними посадових інструкцій, безвідповідальному ставленні до безпеки праці робочого персоналу, а також помилкових діях працівників через необережність та халатність. І як наслідок, це знаходить відображення в систематичному порушенні технологій виробництва, вимог щодо експлуатації обладнання та правил техніки безпеки персоналом.

Довідково: На підприємствах Волинської області протягом минулого року смертельні травми отримало 10 працівників (у 2017 році — 8). Під час виконання трудових обов’язків травмовано 160 працівників, що на п’ять випадків більше, ніж за аналогічний період 2017 року.