Перевірено правильність нарахування декретних коштів на одному з підприємств Луцька

До Управління Держпраці у Волинській області надійшло звернення: на одному з підприємств Луцька на посаду головного бухгалтера з окладом в сумі більше 10 тисяч гривень прийнято працівницю. Вона відпрацювала 8 робочих днів, відповідно отримавши заробітну плату в сумі більше 4 тисяч. Далі, представивши лікарняний листок, їй здійснено розрахунок декретних коштів (сума сягнула понад 50 тисяч гривень). Фонд соціального страхування у місті Луцьку відмовився здійснювати оплату, оскільки під час нарахування декретних коштів не застосовано обмеження двома мінімальними заробітними платами при відсутності шести місяців страхового стажу перед настанням страхового випадку. Директор підприємства та головний бухгалтер звернулися до Управління Держпраці у Волинській області за роз’ясненням законодавства про працю.

Заява щодо додержання законодавства про працю розглянута в Управлінні Держпраці у Волинській області. На підприємстві проведено позапланову перевірку для розгляду питання. Державними інспекторами праці при здійснені перевірок підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та фізичних осіб-підприємців, проводиться робота з документами, наданими у ході проведення перевірки. Питання, які документально на підприємстві не підтверджуються, не можуть бути предметом розгляду посадових осіб Управління Держпраці у Волинській області.

При нарахуванні допомоги по вагітності та пологах головному бухгалтеру не застосовано обмеження двома мінімальними заробітними платами при відсутності шести місяців страхового стажу перед настанням страхового випадку, що є порушенням пункту 2 частини 4 статті 19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999р. № 1105-XIV, пункту 29 «Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» від 26.09.2001р. №1266 (в редакції постанови КМУ від 26.06.2015р. № 439).

Статтею 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999р. № 1105- XIV передбачено зарахування в страховий стаж періоду відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Ця норма Закону поширюється на працездатних осіб згідно статті 2 Закону України «Про відпустки», оскільки право на відпустки мають громадяни України, які перебувають в трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також, працюють за трудовим договором у фізичної особи (далі –підприємство).

Відповідно до статті 18 Закону України «Про відпустки» після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Статтею 181 Кодексу Законів про працю України передбачено, що відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (ч.3 та ч.6 ст.179 цього Кодексу) надаються за заявою жінки або осіб, зазначених в ч.7 ст.179 цього Кодексу, повністю або частково в межах установленого періоду та оформляються наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу. Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (ч.3 та ч.6 ст.179 цього Кодексу) зараховується як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю.

У даному випадку особа не була у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, так як не перебувала у трудових відносинах, про що свідчить запис у трудовій книжці.

Враховуючи, що Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»  від 23.09.1999р. № 1105- XIV  є спеціальним законом, який визначає правові, фінансові та організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування, відповідно і визначення страхового стажу для отримання матеріального забезпечення по вагітності та пологах необхідно проводити згідно цього закону.