Питання легалізації трудових відносин роз’яснено жителю Луцька

До Управління Держпраці у Волинській області звернувся житель Луцька з проханням надати роз’яснення законодавства України щодо легалізації трудових відносин на одному з підприємств Луцька. Роз’яснення надає Наталія Власюк, завідувач сектору звернень громадян та доступу до публічної інформації Управління.

У зверненні не зазначено суб’єкт господарювання, де повинна проводитись перевірка, що унеможливлює її проведення. Крім того, житель Луцька зазначає щодо неофіційного перебування в трудових відносинах з роботодавцем. Відповідно до абзацу 4 пункту 3 Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 02 липня 2012 року № 390 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2012 року за № 1291/21603, державним інспекторам забороняється виступати посередниками, арбітрами чи експертами під час розгляду трудових спорів.  Також, посадові особи Управління Держпраці у Волинській області не наділені правом проводити розслідування по встановленню тих чи інших фактів, зокрема, підтверджуючих чи спростовуючи здійснення чи не здійснення працівником чи роботодавцем, не зафіксованих у письмовій формі дій. Питання, які документально на підприємстві не підтверджуються, не можуть бути предметом розгляду посадових осіб Управління Держпраці у Волинській області.

Додатково роз’яснюємо, що механізм поновлення порушених трудових прав працівників визначений главою XV КЗпП України та зазначена функція здійснюється виключно судами. Згідно зі статтею 3 ЦПК України за захистом свого порушеного права та виплати не отриманих коштів працівник має право звернутися до суду в порядку цивільного судочинства шляхом подання позовної заяви, як це передбачено чинним законодавством України.

Проте, відповідно до частини 3 статті 24 КЗпП України, укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу. Частину першу статті 232 КЗпП, що регулює види трудових спорів, що підлягають безпосередньому розгляду у районних судах, доповнено пунктом 6, який надає можливість працівникам звертатись до суду з позовом про оформлення трудових відносин у разі виконання ними роботи без укладення трудового договору та встановлення періоду такої роботи.

Особа, яка звернулася до Управління, для встановлення факту перебування у трудових відносинах з відповідним суб’єктом господарювання має право звернутися до суду із заявою «Про встановлення факту перебування у трудових відносинах» як факту, що має юридичне значення. Доказами у справі можуть бути пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів.

У питаннях про стягнення з суб’єкта господарювання належної працівникам заробітної плати частиною 2 статті 233 КЗпП України визначено, що працівник може звернутися до суду з цих питань без обмеження будь-яким строком, а статтею 32 ЗУ «Про оплату праці» визначено, що трудові спори з питань оплати праці розглядаються і вирішуються згідно з законодавством про трудові спори. Рішення суду на користь працівника є підставою для безспірного підтвердження своїх вимог до підприємства. Також таке рішення суду дає можливість для звернення до правоохоронних органів про притягнення керівництва до кримінальної відповідальності, у відповідності зі статтею 172 (грубе порушення законодавства про працю), статтею 175 (невиплата заробітної плати) Кримінального Кодексу України.

Громадяни, які звертаються до суду з позовом про стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин, згідно зі статтею 5 Закону України «Про судовий збір» від сплати судового збору звільняються.

З метою детінізації відносин у сфері зайнятості населення, сприяння дотриманню державних гарантій у сфері праці, сприяння соціальній захищеності найманих працівників при Луцькій міській раді працює робоча група з питань легалізації тіньової зайнятості та заробітної плати найманих працівників, яка проводить рейди-обстеження щодо порядку оформлення трудових відносин відповідно до вимог чинного законодавства про працю безпосередньо у суб’єктів господарської діяльності, що і є, в тому числі, предметом звернення.