ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту наказу Мінсоцполітики “Про затвердження Порядку ведення гірничих робіт в умовах впливу на об’єкти поверхні”

Проект наказу Міністерства соціальної політики України „Про затвердження Порядку ведення гірничих робіт в умовах впливу на об’єкти поверхні” (далі – проект акта) розроблено Державною службою України з питань праці на виконання вимог Кодексу України про надра (пункт 7 частини першої статті 50, частини другої статті 51, пунктів 2, 7 частини першої статті 53, статті 56 – 58, пунктів 4, 9 частини першої та пунктів 1, 2, 4 частини другої статті 63, частини першої статті 64, статті 67), Гірничого закону України (статті 10, статті 13, статті 22, абзацу шостого частини першої статті 34,  статті 35, статті 36) та Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96., а також у зв’язку із тим, що итання погодження питань ведення гірничих робіт під забудованими територіями і природними об’єктами залишилось не врегульованим, оскільки Інструкція про порядок затвердження заходів з охорони будівель, споруд і природних об’єктів від шкідливого впливу гірських розробок, затверджена постановою Держгіртехнагляду СРСР 26.02.1986, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 № 1022-р визнана такою, що не застосовується на території України..

Проект акта встановлює організаційні та технічні вимоги щодо здійснення заходів, спрямованих на дотримання користувачами надр вимог гірничого законодавства та законодавства про надра в частині забезпечення безпеки людей, майна, споруд, та об’єктів навколишнього природного середовища під час користування надрами, зокрема, заходів щодо охорони зазначених об’єктів від шкідливого впливу гірничих розробок, обумовлених зрушенням і деформацією гірських порід і земної поверхні, отримання погодження на проведення гірничих виробок в межах запобіжних ціликів.

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту акта приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення за наступною адресою:

Державна служба України з питань праці, 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14; e-mail: dsp@dsp.gov.ua; факс/тел.: (044) 289 30 31.

Проект акта оприлюднений шляхом розміщення на офіційному             веб-сайті Держпраці: www. dsp.gov.ua (розділ „Діяльність” → підрозділ „Регуляторна діяльність”).

Проект наказу; 

пояснювальна записка;

Порядок ведення гірничих робіт в умовах впливу на об’єкти поверхні

Журнал обліку

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

Довідка щодо відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

Довідка щодо відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС)

Висновок про проведення гендерно-правової експертизи

Аналіз регуляторного впливу

Джерело інформації: Державна служба України з питань праці