Позачергова атестація робочих місць за умовами праці

Начальник відділу з питань експертизи умов праці Управління Держпраці у Волинській області Валентина Воробей роз’яснює за яких умов виникає потреба у проведенні позачергової атестації робочих місць за умовами праці.

Згідно із ч. 4 ст. 43 Конституції України кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці.

З прийняттям постанови Кабінету Міністрів від 01.08.1992 № 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» законодавством України врегульовано відносини між власником або уповноваженим ним органом і працівниками щодо реалізації прав на пільги і компенсації за роботу із шкідливими (особливо шкідливими) і важкими (особливо важкими) умовами праці .

Результати атестації за умовами праці є основою для вирішення питань з надання пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення», інших пільг та компенсацій, а також розроблення і реалізації організаційних, технічних, економічних та соціальних заходів щодо поліпшення умов праці.

Відповідно до чинного законодавства, атестація робочих місць має проводитися не рідше, ніж один раз на п’ять років, а також у разі докорінної зміни умов і характеру праці на підприємстві, якщо технологічні процеси, використовуване обладнання та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть негативним чином впливати на стан здоров’я працівників, а також їхніх нащадків (навіть у майбутньому).

Потреба у проведенні позачергової атестації робочих місць виникає за таких умов:

— реконструкція виробничого об’єкта;

— модернізація виробничого обладнання;

— зміна технологічного процесу, у т.ч. при поліпшенні умов праці у зв’язку з впровадженям нової техніки, технологій, застосування нових видів сировини і матеріалів;

— створення нових робочих місць;

— внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. № 461 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій,  посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах»;

— внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 р. № 163 «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня»;

— внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2003 р. № 679 «Про нову редакцію додатків 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290» тощо.

Звертаємо увагу, що відповідальність за своєчасне та якісне проведення позачергової або чергової атестації покладається на керівника підприємства.

Якщо права працівника порушуються, працівник має право звернутися до комісії по трудових спорах або оскаржити дії чи бездіяльність керівництва підприємства, установи у судовому порядку.