ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               наказ Управління Держпраці

                                                                               у Волинській області

                                                                    від 14 липня 2015 р. № 23

 

        

 ПОРЯДОК

складання, подання інформаційних запитів

до Управління Держпраці у Волинській області

 

 1. Цей Порядок розроблено на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р. 2939-VI, постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок оприлюдження у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» від 04.01.2002 р. № 3, постанови Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади» від 29.08.2002 р. № 1302, наказу Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України та Державного комітету зв’язку та інформатизації України «Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади» від 25.11.2002 р. № 327/225.
 1. Запит на інформацію подається у довільній формі.
 1. Запит на інформацію повинен містити:

— прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу,  адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

— загальний опис інформації або вид,  назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

— підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 1. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації (Управління Держпраці у Волинській області, далі — управління), яка також розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.
 1. Запит на інформацію може бути подано особисто посадовій особі, яка відповідальна в управлінні за забезпечення доступу до публічної інформації (завідувач сектору звернення громадян та доступу до публічної інформації), якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 1. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
 1. Відповідно до вимог Закон України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

 1. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює особисто посадова особа, яка відповідальна в управлінні Держпраці у Волинській області за забезпечення доступу до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті. Копія запиту надається особі, яка його подала.
 1. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється  відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.
 1. Інформація на запит надається безоплатно.
 1. Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 1. Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді та форма звіту додаються (додатки 1-4).

 

Завідувач сектору звернення громадян та доступу до публічної інформації                                                       Н.В.Власюк

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач сектору

юридичного забезпечення                                                                 С.В. Соколов

 

  

Форма для подання інформаційного запиту — завантажити