Запитання: «У березні працівник повідомив по телефону, що вступає на військову службу за контрактом. Через брак інформації про вид контракту працівника не звільнили, а його відсутність позначали в табелі як неявку з нез’ясованих причин. Наприкінці квітня отримали оригінал контракту, укладеного на 3 роки. Якою датою звільняти працівника? Як передати йому трудову книжку, якщо він перебуває у військовій частині? Чи виплачувати вихідну допомогу?»
Відповідь:  Сектор звернень громадян та доступу до публічної інформації інформує, звільняти працівника до отримання інформації про вид контракту недоцільно. Адже при укладенні контракту «особливого виду» — у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, працівник має право на збереження місця роботи, посади й середнього заробітку (ч. 3 ст. 119 Кодексу законів про працю України; далі — КЗпП). Звільнення працівника за таких умов кваліфікуватиметься як порушення законодавства про працю.

Але оскільки працівник уклав контракт іншого виду — на 3 роки, власник або уповноважений орган (далі — роботодавець) отримав підставу для звільнення працівника у зв’язку із вступом на військову службу (п. 3 ст. 36 КЗпП). Роботодавець видає наказ про звільнення «контрактника» у день отримання контракту, який обов’язково реєструють у Журналі реєстрації вхідних документів. Отже, дата отримання контракту слугуватиме датою наказу про звільнення. Видання наказу «заднім числом» (наприклад, його датування днем укладання контракту) кваліфікуватиметься як звільнення без належних підстав, оскільки до отримання примірника контракту відсутні підстави для звільнення у зв’язку із вступом на військову службу.

Сталою є кадрова практика, коли звільнення провадиться на підставі особистої заяви працівника. Однак заява є обов’язковим інструментом тільки у випадках, коли необхідно визначитися із датою звільнення (наприклад, при звільненні за угодою сторін, за власним бажанням працівника). Для всіх випадків звільнення з ініціативи роботодавця та деяких підстав припинення трудового договору достатнім є встановлення юридичного факту. Так, заява працівника не потрібна у випадках: припинення трудового договору у зв’язку із закінченням строку (п. 2 ст. 36 КЗпП); набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи (п. 7 ст. 36 КЗпП); відмови працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмови від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці (п. 6 ст. 36 КЗпП) тощо.

Контракт працівник укладає безпосередньо у військовій частині. Звільнення на підставі пункту 3 статті 36 КЗпП до отримання примірника контракту не є можливим. Звільнити працівника можна було б лише з інших підстав, передбачених КЗпП (за власним бажанням, угодою сторін). Надаючи примірник (копію) контракту роботодавцю, працівник тим самим підтверджує факт вступу на військову службу й ініціює процедуру звільнення. Отже, заяву про звільнення у разі вступу на військову службу за контрактом оформлювати не потрібно.

При припиненні трудового договору відповідно до пункту 3 статті 36 КЗпП (призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу) немає правових підстав для виплати вихідної допомоги, передбаченої статтею 44 КЗпП, крім випадку, коли таку виплату передбачено колективним договором.

У день звільнення роботодавець зобов’язаний видати працівнику трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення (п. 4.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту України від 29.07.1993 № 58; далі — Інструкція № 58).

Якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, роботодавець у цей день надсилає працівникові поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отримання трудової книжки (п. 4.2 Інструкції № 58).

В означеній ситуації повідомлення доречно відправити на дві адреси:

  • за місцем проживання, вказаним в особовій картці працівника;
  • за місцем проходження військової служби (за наявності такої інформації).