Працівниця змінила прізвище: як внести зміни до трудової книжки?

Чи обов’язково вносити зміни до трудової книжки у зв’язку зі зміною прізвища? Як це зробити?

Відповідно до п. 2.13. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників«зміна записів у трудових книжках про прізвище, ім’я, по батькові і дату народження виконується власником або уповноваженим ним органом за останнім місцем роботи на підставі документів (паспорта, свідоцтва про народження, про шлюб, про розірвання шлюбу, про зміну прізвища, ім’я та по батькові тощо) і з посиланням на номер і дату цих документів.

Зазначені зміни вносяться на першій сторінці (титульному аркуші) трудової книжки. Однією рискою закреслюється, наприклад, колишнє прізвище або ім’я, по батькові, дата народження і записуються нові дані з посиланням на відповідні документи на внутрішньому боці обкладинки і завіряються підписом керівника підприємства або печаткою відділу кадрів.»

Тобто, якщо ви змінили, наприклад, прізвище, необхідно:

  1. Звернутися до керівництва підприємства з відповідною заявою про зміну всіх документів підприємства у зв’язку зі зміною Вашого прізвища.
  2. До заяви надати копії відповідних Ваших документів, які свідчать про зміни Вашого прізвища (паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про шлюб або інший документі, який свідчить про те, що у Вас змінилося прізвище).

Після того, як Вашу заяву буде розглянуто, керівництво підприємства видає наказ про внесення змін у зв’язку зі зміною прізвища. Датою внесення змін в облікові дані вважається дата реєстрації наказу.

А також, керівництво підприємства вносить зміну до запису у трудовій книжці про прізвище на підставі документів, які Ви надали підприємству і з посиланням на номер і дату даного документу.

Нагадую, у разі, якщо Ви змінили місце роботи, а прізвище змінилося, коли Ви були на колишньому місці роботи, Вам треба звертатися про зміну прізвища не до теперішнього керівництва, а до колишнього керівництва.

Джерело інформація: Дебет-Кредит