Превентивні заходи з питань атестації робочих місць

Проведення атестації робочих місць за умовами праці у відповідності до чинного законодавства  це запорука організації безпечних і здорових умов праці та забезпечення права працівників на пільги та компенсації за роботу з шкідливими і небезпечними умовами.

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах i в організаціях незалежно від форми власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційно шкідливими та небезпечними виробничими факторами, що можуть негативно впливати на стан здоров’я найманих працівників.

У зв’язку з тим, що атестація проводиться атестаційною комісією, в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на п’ять років, атестаційні комісії підприємств та закладів потребують систематичної методичної допомоги, рекомендацій та консультацій з питань проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Впродовж січня поточного року, фахівці відділу з питань експертизи умов праці провели двадцять превентивних заходів з питань атестації робочих місць за умовами праці, на підприємствах будівельної, лісозаготівельної, деревообробної, хімічної та харчової галузей.

На кожному з таких заходів спеціалістами відділу наголошувалось на відповідальності, яку несе керівник підприємства, організації за не своєчасне та не якісне проведення  атестації робочих місць за умовами праці.

Превентивні заходи спрямовані на недопущення соціального конфлікту між роботодавцем і найманою робочою силою.