Про мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками ЗІЗ на робочому місці

З метою вдосконалення законодавчих актів, формування і реалізації державної політики у сфері промислової безпеки та охорони праці, Наказом Міністерства соціальної політики України від 29.11.2018 р. за № 1804 затверджені «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» (далі – Вимоги). Ці Вимоги набули чинності 15 січня 2019 року.

У даному нормативному акті встановлено вимоги до засобів індивідуального захисту, якими згідно Закону України «Про охорону праці», роботодавець зобов’язаний забезпечити працівників під час трудового процесу.

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року за № 53 «Про затвердження Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», вважається таким, що втратив чинність.

Акцентуємо увагу, що відповідно до п. 2 розділу II Вимог, засоби індивідуального захисту мають відповідати вимогам «Технічного регламенту засобів індивідуального захисту», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. за № 761 (далі – Технічний регламент), щодо безпеки та стандартам стосовно конструкції і виготовлення.

Тому придбання роботодавцями засобів індивідуального захисту слід здійснювати у суб’єктів господарювання, які виробляють та/або реалізують продукцію відповідно до чинного законодавства, за умови, що засоби індивідуального захисту, які закуповуються, відповідають суттєвим вимогам безпеки та охорони здоров’я, мають позитивний висновок органів з оцінки відповідності, сертифікат відповідності чи декларацію відповідності та задовольняють вимоги Технічного регламенту.

Декларацією про відповідність заявляється те, що виконання вимог безпеки, які застосовуються до продукції та визначені у технічному регламенті, було доведено. Також, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення», кожна одиниця засобу захисту маркується національним знаком відповідності, який повинен легко читатися і не стиратися протягом передбачуваного строку служби та наноситься на видному місці кожного засобу захисту, що постачається на ринок, та/або його упаковці.

Акцентуємо увагу, що вільний обіг засобів захисту на території України дозволяється тільки у разі безпеки таких засобів для життя та здоров’я, забезпечення захисту користувача від травм та захворювань (за умови використання за призначенням і з урахуванням належного рівня обслуговування та експлуатації).

Звертаємо увагу суб’єктів господарювання, що на підставі моніторингу та аналізу нещасних випадків виробничого характеру, які сталися на території області, основною або супутньою причиною яких стало користування засобами індивідуального захисту, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту проводиться роботодавцями без належного врахування виробничих ризиків, яке має включати:

  • аналіз та оцінку ризиків для життя та здоров’я працівників, яких не можна уникнути за допомогою інших засобів;
  • визначення характеристик, які повинен мати засіб індивідуального захисту для ефективного захисту життя та здоров’я працівників від вже визначених ризиків, беручи до уваги будь-які ризики, які може створити сам засіб індивідуального захисту;
  • порівняння характеристик засобів індивідуального захисту, наявних у суб’єкта господарювання, з характеристиками, визначеними під час цієї оцінки.

Перед вибором засобів індивідуального захисту роботодавець повинен оцінити, чи відповідають засоби індивідуального захисту, які він планує використовувати, вищезазначеним Вимогам.

В окремих випадках, враховуючи особливості виробництва, роботодавець може за погодженням з профспілковою організацією підприємства (уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці за відсутності профспілок) замінювати одні види спеціального одягу та спеціального взуття на інші, які не мають погіршувати їх захисні властивості та умови праці для користувача.

Враховуючи вищевикладене, задля зменшення вірогідності настання нещасних випадків, основною або супутньою причиною яких стало користування засобами індивідуального захисту, сектор ринкового нагляду відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Головного управління вважає за необхідне рекомендувати наступне:

  1. Відділам охорони праці на підприємствах – проводити більш виважену оцінку ризиків, притаманних окремим робочим місцям, на підставі яких формулювати більш конкретні вимоги до засобів індивідуального захисту.
  2. Відділам постачання на підприємствах — перед придбанням засобів захисту, висувати ці вимоги розповсюджувачу даної продукції, задля змоги підібрати оптимальний виріб для конкретного робочого місця. За відсутності оптимального виробу, . замовляти у виробників засоби індивідуального захисту, що відповідають індивідуальним (особливим) технічним умовам.

У кожному випадку, відповідальність за кваліфікований вибір засобів індивідуального захисту покладено на роботодавця.

Нагадуємо, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1069 від 28 грудня 2016 р. «Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд», засоби індивідуального захисту є одним з десяти видів нехарчової продукції, віднесеної до сфери відповідальності Держпраці.

За наявності підстав вважати, що продукція (засоби індивідуального захисту) не відповідає встановленим вимогам, або становить загрозу будь-яким суспільним інтересам, суб’єкти господарювання, які використовують (споживають) таку продукцію, мають право звертатись до органу державного ринкового нагляду за захистом їх права на безпечність продукції.

За інформацією Охорона праці і пожежна безпека