Про організацію безпечного виробничого процесу говорили під час інформаційного заходу

У ПРАТ «Гнідавський цукровий завод» проведено превентивний захід, метою якого є вкотре нагадати про організацію безпечного виробничого процесу на цукрових заводах.

Головні державні інспектори Управління Держпраці у Волинській області наголосили на обов’язковому дотриманні вимог безпеки праці під час планово-попереджувальних ремонтів, виконання робіт щодо розвантаження, укладання, підготовки цукросировини, експлуатації машин, обладнання.

Окремо зупинилися на безпечному виконанні робіт на висоті, в закритих апаратах, ємкостях, відсутність огорож приводів, блокуючих пристроїв на обладнанні, яке ремонтується, допуску до роботи працівників без навчання, інструктажів та перевірки знань з питань охорони праці призводить до виникнення нещасних випадків.

Насамкінець зауважили, що основними причинами травмування працівників під час обслуговування обладнання та виконання ремонтних робіт є незадовільна організація робіт, порушення технологічного процесу та вимог безпеки праці, несправний технічний стан засобів виробництва, відсутність або невикористання засобів індивідуального захисту, недостатня професійну підготовку працівників, порушення трудової дисципліни, незадовільний контроль за виконанням робіт, інше.