Про порядок проведення атестації робочих місць говорили під час семінару

Для посадових осіб ТОВ «КРОМБЕРГ ЕНД ШУБЕРТ УКРАЇНА ЛУ» фахівцями управління Держпраці у Волинській області було проведено семінар на тему:
«Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці та обгрунтування необхідності проведення атестації робочих місць».

Валентина Воробей, начальник відділу з питань експертизи умов праці Управління Держпраці, проінформувала присутніх, що головна мета атестації полягає в регулюванні відносин між власником чи уповноваженим ним органом та працівниками щодо реалізації їх прав на охорону здоров’я і безпечні умови праці, пільги і компенсації за роботу в несприятливих умовах праці, а саме :

— планування і виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці;

— розробка і виконання заходів для покращення умов праці та оздоровлення працівників;

— надання працівникам пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці;

— ознайомлення працівників з умовами праці на робочому місці при прийняті на роботу.

Наголошено, що при створенні робочих місць, на яких технологічний процес, обладнання, використовувані сировина і матеріали можуть бути потенційним джерелом шкідливих і небезпечних факторів повинна проводитись  атестація робочих місць за умовами праці.

Звернено увагу, що атестація робочих місць потрібна керівнику, оскільки відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць покладається саме на керівника підприємства. Працівнику, тому що атестація робочих місць є правовою підставою надання на підприємстві компенсацій та гарантій для працівників із шкідливими і небезпечними умовами праці (пільгового пенсійного забезпечення, доплат до заробітної плати, додаткових оплачуваних відпусток та ін.).