Про розслідування гострих професійних захворювань

Управління Держпраці у Волинській області, відповідно до покладених на нього завдань, проводить розслідування  та облік  обставин та причин виникнення  нещасних випадків,  гострих і хронічних професійних захворювань та отруєнь. Лабораторно підтверджені випадки інфікування на коронавірус Covid-19 персоналу лікувально-профілактичних закладів, що пов’язані з виконанням професійних обов’язків,  віднесені до гострих професійних захворювань.

«Станом на 28.09.2020 р. до Управління Держпраці у Волинській області надійшло 690 Повідомлень про гостре професійне захворювання  медичних працівників області, з них 5 смертельних випадків Завершено 134 розслідування гострих професійних захворювань, з них 28 пов′язаних з професійною діяльністю, 106  випадків — не пов′язані», — коментує ситуацію Світлана Шеремета, начальник відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Волинській області.

Згідно вимог п.8 Порядку, у разі отримання інформації про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров’я, заяви потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи тощо роботодавець зобов’язаний протягом двох годин повідомити

—  територіальному органові Держпраці;

—  робочому органові Фонду;

—  керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві (в установі, організації) кількох профспілок — керівникові профспілки, членом якої є потерпілий), а у разі відсутності профспілки — уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці;

— уповноваженому органові чи наглядовій раді підприємства (у разі її утворення); з використанням засобів зв’язку та не пізніше наступного робочого дня надати на паперовому носії повідомлення згідно з Додатком.

Розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) комісією підприємства (установи, організації) проводиться протягом п’яти робочих днів з дня утворення комісії.

Відповідальність за результати та своєчасність проведення розслідування гострого професійного захворювання покладається особисто на керівника підприємства де  стався випадок гострого професійного захворювання.

З метою захисту соціальних гарантій працівників медичної галузі для здійснення протидії поширенню небезпечної інфекційної хвороби, звертаємо  увагу на особливості розслідування випадків захворювання персоналу лікувально-профілактичних закладів на  коронавірусну інфекційну хворобу Covid-19.

Процедура проведення розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві визначено Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 337 (далі — Порядок).

Керівникам та представникам служби  охорони праці лікувальних установ при проведенні розслідувань даних випадків необхідно звернути увагу на наступне:

  1. До складу комісій з розслідування обставин та причин виникнення нещасних випадків, гострих професійних захворювань та отруєнь обов’язково входить лікар з гігієни праці  відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Волинській області.
  2. Відповідно до внесеної до Переліку професійних захворювань ЗМІНИ, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 р. № 394, розділ V доповнюється пунктом 4 де до переліку додається гостра респіраторна хвороба Covid-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2, код згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем (МКХ-10)- U07.1 2019- nCoV, де до небезпечних та шкідливих речовин і виробничих факторів, вплив яких може викликати професійне захворювання віднесено контакт з інфекційними хворими, інфікованими матеріалами чи переносниками захворювань, до переліку робіт та виробництв, на яких можливе виникнення професійного захворювання віднесена робота медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, та лікування пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  SARSCoV-2”.
  3. Діагноз гострого професійного захворювання (інтоксикації), що виникає на виробництві, встановлюється після обов’язкової консультації з  профпатологом та лікарем з гігієни праці.
  4. При гострих професійних захворюваннях інфекційного походження діагноз установлюється лікарем-інфекціоністом та профпатологом з урахуванням епідрозслідування.

Консультації з питань гігієни праці  проводять лікарі відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Волинській області за  тел.78- 88- 87;     e-mail:   gigiena_dsp@ukr.net